Hoogfeest Christus Koning

Standaard
34ste Zondag door het jaar C 2022 Christus Koning


Welkom
Welkom, beste mensen, voor de H. Mis. Vandaag vieren we het Hoogfeest van Christus Koning. 
Wij, die in Jezus Christus geloven, stellen ons vertrouwen in Hem. En wie gelooft in Christus Koning spreekt daarmee een christelijk levensprogramma uit. Mogen wij allen, als individu en als kerkgemeenschap, ons bewust blijven van onze verantwoordelijkheid.
Uiteindelijk zal aan ons gevraagd worden: "Wat heb je met je geloof gedaan? Wat was jouw bijdrage aan het koningschap van Christus? 
Belijden wij nu eerst onze schuld ín het tekortschieten ten opzichte van God en elkaar. 
Christus mag Hij mijn Koning zijn?
Al van kindsbeen af zijn wij vertrouwd geraakt met koningen. In vrijwel ieder sprookje komt een koning voor die machtig is, rijk, en die vele bedienden heeft. Koning zijn is ongeveer het hoogste dat je in het leven kunt bereiken, het meest begeerlijke. Tegelijkertijd leerden we als kinderen dat het koningschap maar voor weinigen is weggelegd; je kon het alleen maar erven. Voor de meeste mensen was niet het koningschap, maar het dienaar zijn weggelegd. Veel minder benijdenswaardig. Koning zijn is alles, dienaar zijn ‘niets’. Zo hebben we het geleerd. 
Vandaag vieren we het Hoogfeest van Christus, de Koning van het heelal. We vieren Gods almacht, zijn grootheid, zijn alom tegenwoordig zijn. “Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is’ (Joh. 1,3). Maar reeds Johannes schetst het probleem: “Hij kwam in het zijne maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden (Joh. 1,11-12).  
Kinderen; ze zijn afhankelijk, aangewezen op zorg van de ouders. Nog niet op eigen benen kunnen staan. Wat een vreugde God in ons leven Koning te laten zijn, wat een vreugde om ‘kind van God” te worden genoemd en het ook werkelijk te zijn (cfr. 1 Joh. 3, 29). 
Die bovennatuurlijke vreugde van het Goddelijk kindschap is de vreugde van het feest van Christus Koning. 
Voor velen is het meest nastrevenswaardige; onafhankelijkheid en zelfstandigheid. We willen alles zelf kunnen bepalen van geboorte tot en met het (liefst zelfgekozen) einde. En daarmee zijn we ook voor alles zelf verantwoordelijk. 
We mogen ons echter geborgen weten in Gods hand. Hij is Koning, wij zijn dienaars. We hoeven niet overal zelf voor te zorgen, de Koning geeft ons alles wat wij nodig hebben. Wij worden door de Koning niet behandeld als slaven maar als kinderen. Wij mogen delen in de koninklijke liefde: we zijn erfgenamen! “De heilige Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.” (Rom. 8, 16-17) 
Brengen wij ons vandaag met het Hoogfeest van Christus Koning dit Goddelijk kindschap in herinnering. Dan is ons leven geen ‘kwestie meer van spijs en drank, maar gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest (Rom. 14,17). Amen.