Nieuwsbrief XVIII.2, pater Daniel, 13 januari 2023 (2)

Standaard

Naar een nieuwe totalitaire samenleving

De laatste jaren hebben we verdeeldheid in gezinnen en gemeenschappen kunnen vaststellen omwille van onenigheid over het coronabeleid en over de beoordeling van de corona-vaccins. Spanningen en ruzies zoals we voorheen niet kenden. Ik vernam de tragische situatie van een moeder van een groot gezin die zich niet wil laten vaccineren en door haar man en kinderen, – hevige voorstanders van het experimentele vaccin – worden uitgemaakt voor asociaal wezen! In vele gezinnen heersen nu gelijkaardige verhoudingen. Wat is er toch gaande?

Sinds 2019 hebben we het maatschappelijk leven wereldwijd snel zien veranderen in een totalitarisme, dat niet meer zoals het nazisme en stalinisme geleid wordt “door ‘sappige bendeleiders’ als Jozef Stalin of Adolf Hitler, maar wel door droge bureaucraten en technocraten”. Dat schrijft Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de universiteit van Gent in zijn boek “De psychologie van totalitarisme” (Pelckmans, 2022), dat we hier willen voorstellen. De totalitaire staat “is gegrond in het ontzagwekkend psychologische proces van massavorming” en “massavorming is in wezen een vorm van groepshypnose”. Politici en media blijven altijd maar hetzelfde vertellen: lockdowns zijn het enige middel om ons te beschermen, de vaccins zijn de enige redding…En dit alles is het logische gevolg in het sterk geloof in de almacht van het menselijke verstand, “het is het symptoom bij uitstek van de Verlichtingstraditie”. Hierbij denkt men dat alles kan herleid worden tot een mechanische-materialistische structuur en dus ook op die wijze moet gemanipuleerd worden.Desmet steunt hierbij vooral op de bevindingen van de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt die reeds zeventig jaar geleden de opkomst van dit nieuw soort totalitarisme voorspelde. De huidige studie van prof. Desmet is een heldere psychologische analyse van wat wij de laatste jaren in de samenleving hebben zien gebeuren. De overheid controleert steeds meer het privéleven van het individu, de meest fundamentele persoonlijke rechten worden gewoon afgeschaft, over coronabeleid en covid 19 vaccins mag maar met één enthousiaste stem openlijk gesproken worden, tegen alle wetenschappelijke bevindingen in. Iedere andere mening van onafhankelijke wetenschappers wordt onverbiddelijk gecensureerd, de wetenschappers zelf worden uitgesloten, gestraft, opgesloten of zelfs gedood! En de onverdraagzaamheid gaat niet alleen uit van politici en een strakke mediawereld maar ook van de mensen zelf, die elkaar gaan verklikken. De mensen zijn gevormd en opgevoed tot “… de intolerantie ten aanzien van dissidente stemmen en de vatbaarheid voor absurde (pseudowetenschappelijke) indoctrinatie en propaganda”. De maatschappij wordt omgevormd tot mensen “…voor wie het onderscheid tussen feit en fictie en het onderscheid tussen waar en vals niet meer bestaat”. Het gaat er alleen om dat de mensen het officieel voorgehouden verhaal zouden geloven en steunen, bv. dat de strikte lockdowns nodig zijn voor covid 19 en dat de experimentele covid 19 vaccins veilig zijn en efficiënt beschermen. Dat er na enkele maanden al meer mensen van dit “vaccin” ernstig ziek werden en stierven dan van alle vaccins de vorige 30 jaar samen, mocht zelfs niet openlijk vermeld worden! Kortom, alles samen was het een radicale afbraak van “de psychische en fysische integriteit” van de mens, gevoed door een angst die steeds meer werd opgevoerd.

Een van de wansmakelijke symptomen van dit maatschappelijk leven was dat er strikte dwangmaatregelen werden opgelegd die voortdurend veranderden en allerlei waarheden werden voorgehouden die constant werden tegengesproken. Desmet maakt volgende treffende vergelijking. “Virologen-experts werden opgeroepen als de varkens van Orwell – de slimste dieren van de boerderij – om de onbetrouwbare mensen-politici te vervangen…En net als de varkens van Orwell veranderden ze ’s nachts soms ongemerkt de regels…De regels veranderden op de duur zo vaak dat enkel de varkens ze nog leken te kennen. En zelfs dat was niet zeker.” Het beleid ging echter steeds in dezelfde richting: meer controle, meer beperking van de fundamentele vrijheden om de mensen tot manipuleerbare robotten te maken.

Laat dit slechts een inleiding zijn op het belangrijke boek van Mattias Desmet, dat blijkbaar al in 9 talen vertaald wordt. We kunnen het een primeur noemen voor ons land. Het zou ons verwonderen wanneer hij in zijn eigen universitair milieu geen tegenstand krijgt. Zou hij gestraft of ontslagen worden, dan is dit het beste bewijs van de waarde van zijn studie. Van de waarheid getuigen in een tijd van massapsychose, leugen en bedrog, is een onaanvaardbare revolutionaire daad.  Jezus zegt ons dat Hij door de wereld gehaat wordt “omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn” (Johannes 7, 7). Mogen vele mensen wakker geschud worden opdat de waanzin, die ons nu opgedrongen wordt, nog kan gestopt worden. (We hopen hier verder op in te gaan).

Varia

Ons vorig bericht met 6 video’s geïllustreerd: 1. Het Kruis, 2. De Katharen, 3. Dwight Longenecker, 4.  Basilius de grote, 5. Vocaal ensemble, 6. Elektrisch systeem in Syrië:  https://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril-3/

De presidenten van Rusland en Iran, Vladimir Poetin en Ibrahim Raisi hebben afgesproken alle mogelijkheden te gebruiken om de territoriale integriteit van Syrië te herstellen om de crisis daarop te lossen. Indien de VS, Turkije en Israël het handvest van de VN zouden respecteren en hun bezetting en terrorisme in Syrië zouden staken is dat land weer op de kortste tijd een welvarende natie.  Ze zullen hun machtshonger en heerszucht echter niet zo vlug opgeven. We verwachten dat het uiteindelijk toch zal gebeuren: https://www.sana.sy/en/?p=296590. Ondertussen zal het Syrische volk nog dieper in armoede wegzakken (Op woensdag 4 januari 2023 reden 60 VS trucks met gestolen olie weg uit Syrië: https://www.mondialisation.ca/les-forces-americaines-envoient-60-camions-de-petrole-syrien-a-leurs-bases-en-irak/5673803)

*

Rusland besteedt 20 X minder aan militaire uitgaven (70 miljard dollar per jaar) dan de VS (1,5 triljoen dollar) en is toch superieur. Volgens Eric Zuesse komt dit doordat het Amerikaans “militair industrieel complex” in handen is van privé-investeerders die werken voor eigen winst en zij controleren de regering. Hoe meer wapens er gemaakt wordt en hoe meer er gevochten wordt hoe rijker zij worden. Of die oorlogen zin hebben of wie tegen wie vecht is voor hen van geen betekenis.  Als er maar gevochten wordt. Vandaar de eindeloze vernietigende oorlogen van de VS die ze bijna allemaal verloren hebben, vanaf Vietnam, Beiroet, Somalië, Haïti, Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië… Het Russisch militair apparaat is in handen van de regering en dient om het land te verdedigen en niet om de investeerders te verrijken. Het Amerikaanse ministerie van defensie is bovendien het enige dat buiten iedere controle valt. De miljarden dollars die langs het Pentagon aan “het militair industrieel complex” worden gegeven, kunnen eenvoudig niet worden gevolgd of gecontroleerd. Om hierbij de indruk van een “democratie” hoog te houden is veel mediamanipulatie en leugen nodig. Zo wordt het Amerikaanse leger geëerd als de meest respectabele instelling. Het is een zeer efficiënte list: https://www.mondialisation.ca/pourquoi-la-russie-qui-depense-un-vingtieme-de-ce-que-depensent-les-etats-unis-dans-le-domaine-militaire-est-militairement-plus-performante/5673661.

Russofobie en sinofobie. Voor de VS en het collectieve westen moeten Rusland en China gedemoniseerd en bestreden worden omdat ze de alleenheerschappij van de VS al hebben afgenomen. Voor prof Samir Saul en prof Michel Seymour (universiteit van Montréal, Canada) bezorgt Rusland nu de ene verrassing na de andere. VS met NAVO hadden verwacht met hun overmacht Rusland te zien instorten door sancties en zijn vastlopen in het moeras van Oekraïne, Rusland blijkt veel sterker dan verwacht. Zullen VS en NAVO uiteindelijk dezelfde nederlaag ondervinden tegenover Rusland zoals Napoleon en Hitler?: https://www.mondialisation.ca/en-ukraine-vers-de-nouvelles-surprises/5673934

*

Interview o.a. met kardinaal Müller naar aanleiding van de Franse uitgave van alle werken van Jozef Ratzinger, Opera omnia, over zijn boek over Jezus van Nazareth: https://youtu.be/7Q0EiqKR-40

44 miljoen abortussen per jaar!  https://www.golfbrekers.be/cijferdans-99/ 

8 februari, feestdag van de heilige Goedele : https://www.golfbrekers.be/8-januari-feestdag-van-de-heilige-goedele/

De verderfelijke pannen die aan Georges Soros, Klaus Schwab en Bill Gates werden toegeschreven, werden als complottheorieën afgewezen. Ze blijken ondertussen de werkelijkheid te gaan worden. Deze heerschappen willen de mensen al hun bezittingen, hun waardigheid en hun leven ontnemen. Aartsbisschop C.M. Viganò wijst er nogmaals op dat onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen duivelse machten: https://www.youtube.com/watch?v=fkBPJOwvgUs&t=3s

De vriendelijke pater Jacques Mourad, die de (inmiddels overleden) pater Paolo dal’Oglio bijstond bij de heroprichting van het prachtige klooster hoog in de bergen van Mar Moussa, is benoemd tot Grieks-Syriac (katholieke) bisschop van Homs, Hama en Nebek. Hij was het ook die moeder Agnes-Mariam attent maakte op het bestaan van de ruïnes van Mar Yakub, die zij daarna gerestaureerd heeft. Tijdens de oorlog werd pater Jacques door terroristen gekidnapt maar kon ontsnappen. We willen Mgr Jacques Mourad en de gemeenschap van Mar Moussa hartelijk gelukwensen. Moge de Heer Jezus hem overvloedige kracht geven voor zijn taak: https://youtu.be/22wI3U_qmEs