Embryowet en verkiezingen – UPDATE

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Wat er allemaal aan de hand is op de wereld, is heel triest maar niet vreemd. Als we zonder God willen leven of denken te kunnen leven, dan gaat alles mis. Hij is onze Schepper, Christus is onze Redder en de Heilige Geest is onze Helper en Trooster. Blijven we trouw en spreken we elkaar moed in! Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën het volgende:

“Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang dat `heden’ duurt, zodat niemand zich door de zonde tot zulk een halsstarrigheid laat verleiden. Want wij zijn Christus’ deelgenoten geworden, mits we ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren tot het einde. De Schrift zegt: Heden, als gij zijn stem hoort, weest dan niet halsstarrig, zoals eertijds bij het oproer. Wie waren dat die zijn stem hoorden en rebelleerden? Allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken. En op wie was God toornig, veertig jaar lang? Op…

View original post 442 woorden meer