Mariamaand Meimaand

Standaard

Mariamaand Meimaand

Zo dikwijls bidden we het Weesgegroet. Bij het begin van de meimaand wil ik bij dat mooie gebed en met name bij de litanie even stilstaan. Wij hebben een machtige Voorspreekster in de hemel. Wij katholieken bidden regelmatig de rozenkrans met de litanie ter ere van Onze Lieve Vrouw. Nadat wij God in zijn heilige Drie-eenheid aangeroepen hebben, vragen wij om de hulp van Maria. Wij noemen haar op de eerste plaats ‘heilig’ en vuren vervolgens een aaneenschakeling van meer dan 50 eretitels op haar af.

Wanneer je een litanie bidt, sta dan ook eens stil bij de beeldspraak die er gebruikt wordt en laat de kracht van de aanroeping tot je komen. Ontdek de werkelijkheid die verscholen zit achter het beeld. Maak het stil in je hart en wordt ontvankelijk, zoals Maria ontvankelijk was voor het woord van God. Ook Zij begreep niet altijd wat God met haar voor had of waarom Hij bepaalde dingen liet gebeuren. Maar haar groot geloof en een rotsvast vertrouwen schonken haar de zekerheid dat God haar geest wel zou verlichten, als Zijn uur daartoe gekomen was.

Het kan heel goed zijn dat bepaalde aanroepingen uit de litanie je niet aanspreken of dat je ze zelfs niet begrijpt. Ik denk aan bijvoorbeeld; Ark van het verbond, Toren van David, Geestelijk vat. Dit zijn met een Bijbelse betekenis beladen beelden en symbolen, die niet in enkele woorden uit te leggen zijn. Maar dat is niet erg. Het nadenken en mediteren over het grote mysterie dat God in Maria tot stand heeft gebracht, zal stilaan je geloofsleven verdiepen en verrijken. Af en toe eens iets niet onmiddellijk begrijpen prikkelt de geest, en doet ons op zoek gaan naar de diepere betekenis en achtergrond.

Misschien moeten wij al eens vaker bidden: “Kom heilige Geest, verlicht mijn verstand en vervul het hart van uw gelovige met de kracht van uw liefde. Geef mij het gelovige inzicht in wat de hemelse Vader van mij verlangt.” Het loont de moeite om je aandacht ook eens te richten op de vele mariale titels die niet in de litanie vernoemd worden en waarmee onze hemelse Moeder zo gul geëerd en vereerd wordt. Je staat werkelijk versteld van de grote verscheidenheid die er wereldwijd bestaat.

Hier volgen enkele bekende titels en namen ter illustratie: Moeder van God, Middelares van genade, Sterre der Zee, Toevlucht van de zondaars (Rue du Bac 1830), de wenende Lieve Vrouw (La Salette 1846), de Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes 1858), Moeder van de Hoop, (Pontmain 1871), O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans (Fatima 1917), Koningin van de Hemel (Beauraing 1932), Maagd der armen (Banneux 1933), Moeder van smarten, Onze Lieve Vrouw van Rust…

Overal ter wereld worden namen aan Maria gegeven. Iedere naam is een eerbewijs en een teken van liefde. En Maria is dat waard!

Pastoor Geudens