Eucharistische Heiligen

Standaard

De term “eucharistische heilige” verwijst naar een persoon die een diepe en intense devotie heeft tot de Eucharistie, het sacrament van Christus’ lichaam en bloed. Het zijn mensen die hun leven hebben toegewijd aan het vieren en aanbidden van de H. Eucharistie en die een bijzondere spirituele connectie hebben met Christus in dit sacrament. De geschiedenis van de katholieke Kerk kent vele eucharistische heiligen, van heiligen die in de middeleeuwen leefden tot moderne heiligen van onze tijd. Sommigen van hen waren bisschoppen, priesters of religieuzen, terwijl anderen gewone leken waren die de Eucharistie in hun dagelijks leven vierden en aanbaden.

Een van de bekendste eucharistische heiligen is de heilige Thomas van Aquino. Hij was een middeleeuwse theoloog en filosoof die bekend stond om zijn diepgaande kennis van de Schrift en de kerkelijke leer. Hij schreef uitgebreid over de Eucharistie en ontwikkelde de leer van de transsubstantiatie, waarbij het brood en de wijn tijdens de consecratie daadwerkelijk het Lichaam en Bloed van Christus worden.

Een andere bekende eucharistische heilige is de heilige Julianus van Norwich. Zij was een mystica uit de veertiende eeuw die bekend stond om haar visioenen en openbaringen over God en de heilige Eucharistie. Haar beroemde uitspraak “All shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well” (“Alles zal goed zijn, en alles zal goed zijn, en alle mogelijke dingen zullen goed zijn.”) getuigt van haar diepe vertrouwen in God en zijn genade.  

De heilige Pater Pio is een andere moderne eucharistische heilige. Hij was een Italiaanse priester en stigmaticus die bekend stond om zijn intense devotie tot de Eucharistie en zijn vermogen om de zielen van mensen te lezen. Hij droeg dagelijks de H. Mis op en bracht vele uren door in aanbidding voor het Allerheiligste Sacrament.

De heilige Thérèse van Lisieux, ook bekend als de kleine Thérèse, is een andere eucharistische heilige die bekend staat om haar liefde voor de Eucharistie. Zij was een Franse karmelietes die in de late negentiende eeuw leefde en bekend stond om haar eenvoudige, kinderlijke geloof en haar toewijding aan de eenvoudige (‘kleine’) manieren van liefhebben.

Al deze heiligen delen een diepe en intense liefde voor de Eucharistie, die voor hen een bron van genade en spirituele kracht was. Zij zagen de Eucharistie als de kern van hun geloof en toewijding aan Christus en putten uit deze bron de genade om anderen te dienen en lief te hebben.

In onze tijd zijn er nog steeds vele mensen die zich laten inspireren door de spiritualiteit van de eucharistische heiligen en die zich toewijden aan de Eucharistie in hun dagelijks leven. Of het nu gaat om priesters die dagelijks de Mis opdragen, religieuzen die vele uren in aanbidding doorbrengen, of gewone leken die regelmatig deelnemen aan de Eucharistieviering, zij allen ervaren de diepe vreugde en vrede die voortkomt uit hun toewijding aan de Eucharistie.

De Eucharistie is een uniek sacrament in het katholieke geloof omdat het ons in staat stelt om Christus persoonlijk te ontmoeten en met Hem verenigd te worden. Het is een bron van kracht en genade die ons in staat stelt om ons leven te leiden in overeenstemming met de wil van God en om onze medemensen te dienen met liefde en nederigheid.

De eucharistische heiligen zijn voor ons een inspiratie en een voorbeeld van toewijding aan Christus in de Eucharistie. Zij laten ons zien dat het mogelijk is om een diepe en intense relatie met Christus op te bouwen door deel te nemen aan de Eucharistie en door Hem te aanbidden in het Allerheiligste Sacrament.

Als we ons laten inspireren door de eucharistische heiligen en ons toewijden aan de Eucharistie in ons dagelijks leven, zullen we merken dat ons geloof verdiept en ons leven verrijkt wordt. We zullen in staat zijn om onze medemensen met meer liefde en compassie te dienen en om ons leven te leiden in overeenstemming met de wil van God. De Eucharistie is werkelijk een bron van genade en spirituele kracht die ons in staat stelt om te groeien in heiligheid en om ons leven te wijden aan Christus.

Pastoor Geudens