Uw Wil Geschiede – de openbaring van de zonen Gods – door Hubert Luns

Leave a comment Standaard

Uw Wil Geschiede
en… de openbaring van de zonen Gods

door Hubert Luns

“Het volstaat niet om in God te geloven als tegelijk de gedachte postvat dat zijn onderwijzingen en geboden niet hoeven te worden opgevolgd. Het geloof zonder werken is leeg.(Hebr. 6:1, Jak. 2:14-20) Het geloof beleven, vereist elke dag opnieuw een inzet om naar Gods Heilige Wil te leven. Iedere morgen zou met de simpele vraag kunnen beginnen:“Wat wilt U God dat ik vandaag doe?” Waarop niet een intellectuele maar een concreteinvulling moet volgen. Onze dagindeling kunnen wij een invulling geven die op God gericht is. Dat heet nu de wil van God volgen. Ziedaar wat ons geloof moet zijn. God moet in het centrum van ons bestaan worden geplaatst opdat Hij zijn genade in en rond-om ons kan uitdelen. Hem de eerste plaats geven is aan onszelf afsterven opdat God inons kan leven. Dat betekent zich laten omvormen en laten genezen door Hem. Ook een zich laten leiden door Hem, vaak zachtjes en ongemerkt. Een levend en actief geloof dat Gods liefde uitstraalt, voert tot het geschieden van zijn wil, volgens het gezegde: doe enGod zal doen.”

http://www.scribd.com/fullscreen/59369381?access_key=key-23dc09rjdguh2c0zbapg