Teresa Higginson & de Theologie van de H. Hoofd Devotie

Standaard

Teresa Higginson & de Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid

Theologische reflectie van pater Marcel ofm.cap. over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson.

Achtste Hoofdstuk: De Godsvrucht tot het H. Hoofd en de overige Godsvruchten