Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”

Standaard

Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”, tot heilmiddel van de hedendaagse kwalen van ongeloof en geestelijke hoogmoed, Z.E.P. Marcel, Nabij Brugge, Eindredactie omstreeks 1962, Bewerking voor Scribd en WordPress door pastoor Jack Geudens, Landgraaf, 24 december 2012.

Deze verhandeling is geen leesboek, maar een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver. (Z.E.P. Marcel)

Teresa Higginson, promoter of devotion to the Sacred Head of Christ

Standaard

teresahigginson.wordpress.comHIGGINSON, Teresa (1844-1905) teacher, mystic, promoter of devotion to the Sacred Head of Christ.

Few people would now remember the name, Teresa Higginson, and fewer still would know anything about her, but she is an outstandingly interesting example of pre-Vatican Catholic piety. Teresa was a young school teacher believed by many to be a saint, thought by others to be medically and psychologically unsound. She originated, and attempted to spread, devotion to “The Sacred Head as the Seat of Divine Wisdom”. There was agitation for, and resistance to, her canonization in the twenties and thirties.

More info, here: abbotshill.uk/Higginson

Teresa Higginson & de Theologie van de H. Hoofd Devotie

Standaard

Teresa Higginson & de Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid

Theologische reflectie van pater Marcel ofm.cap. over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson.

Achtste Hoofdstuk: De Godsvrucht tot het H. Hoofd en de overige Godsvruchten