Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”

Standaard

Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”, tot heilmiddel van de hedendaagse kwalen van ongeloof en geestelijke hoogmoed, Z.E.P. Marcel, Nabij Brugge, Eindredactie omstreeks 1962, Bewerking voor Scribd en WordPress door pastoor Jack Geudens, Landgraaf, 24 december 2012.

Deze verhandeling is geen leesboek, maar een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver. (Z.E.P. Marcel)

Theologische reflectie van pater Marcel over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson – Hoofdstuk 7

Standaard

Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid.

Zevende Hoofdstuk: Oefeningen en Gebeden

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid

Theologische reflectie van pater Marcel over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson – Hoofdstuk 6

Standaard

Theologische reflectie over het leven en de brieven van Teresa Higginson

Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid.

Zesde Hoofdstuk: Beledigingen en Eerherstel

Theologische reflectie van pater Marcel over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson – Hoofdst…