Theologische reflectie van pater Marcel over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson – Hoofdstuk 7

Standaard

Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid.

Zevende Hoofdstuk: Oefeningen en Gebeden

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid