Opmars RfiD Producten

Standaard

“Roept dan tot Mij en Ik zal u grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet” (Jeremia 33:3)

Bron: http://pineut.wordpress.com/2013/09/22/opmars-rfid-producten/

Bent u al de Pineut ?

RfiD_Opmars

Zoals iedereen de afgelopen jaren al wist en weet is er een opmars van RfiD in alle mogelijke producten gaande. De laatste 2 jaar is hierin echter een versnelling gekomen zoals bovenstaande afbeelding v/d fabrikant goed laat zien.

De geesten v/d wereld zijn kennelijk al rijp genoeg gemaakt om dit alles stilzwijgend te accepteren. In Nederland is het gebruik van RfiD in bepaalde artikelen ook al heel normaal, uiteraard geeft men er een andere benaming aan zodat de acceptatie nog sneller en makkelijker gaat. Te denken valt o.a. aan de smart chips in OV en diverse andere kaarten, maar ook de biometrie chip in de paspoorten zijn inmiddels heel gewoon. De invoering van het bizarre IBAN nummer v/d Europese éénheidsbank laat ik dan nog maar even buiten beschouwing. De makers en implementatie hiervan wordt allemaal zogenaamd uit oogpunt van veiligheid en diverse andere argumenten gedaan. Opvallend is echter de enorme…

View original post 85 woorden meer