Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje aan Mirjana (2 oktober 2013)

Standaard

Medjugorje, 2 oktober 2013. Lieve kinderen, ik bemin jullie met moederlijke liefde en wacht met moederlijk geduld op jullie liefde en eensgezindheid. Ik bid dat jullie een gemeenschap van Gods kinderen mogen zijn, van mijn kinderen. Ik bid dat jullie als gemeenschap blijmoedig terug mogen keren tot een leven in geloof en in de liefde van mijn Zoon. Mijn kinderen, ik verzamel jullie als mijn apostelen en ik leer jullie hoe je anderen tot kennis van de liefde van mijn Zoon kunt brengen; hoe hen te brengen tot de Blijde Boodschap, dat mijn Zoon is. Geef me jullie open, gezuiverde hart en ik zal het vullen met liefde voor mijn Zoon. Zijn liefde zal betekenis geven aan je leven en ik zal met je mee lopen. Ik zal bij je zijn tot aan de ontmoeting met de hemelse Vader. Mijn kinderen, het zijn degenen, die met liefde en geloof naar de hemelse Vader gaan, die gered zullen worden. Wees niet bang; ik ben bij jullie.
Stel vertrouwen in jullie herders, zoals mijn Zoon vertrouwen in hen stelde toen Hij hen koos. Bid, dat zij de kracht en de liefde mogen hebben om jullie te leiden. Dank je.