MGR. LEONARD BLIKT TERUG OP EERSTE WEEK BISSCHOPPENSYNODE

Standaard

Zaterdag, 11 oktober 2014. BRUSSEL (KerkNet) – In zijn terugblik op de eerste week van de bisschoppensynode over het gezin noteert aartsbisschop André-Joseph Léonard, die er als voorzitter van de bisschoppenconferentie de Belgische kerkprovincie vertegenwoordigt, alvast de vrijheid van spreken (waartoe paus Franciscus bij de start had aangedrongen), de grote luisterbereidheid en het wederzijdse respect van de synodevaders en gastsprekers. Hij stelt vast dat er een fundamentele eensgezindheid bestaat over de essentiële punten: de schoonheid van het gezin, de onverbreekbaarheid van het huwelijk en de vaststelling dat de gezinspastoraal dringend vernieuwd moet worden om jongeren te helpen zich te engageren in het huwelijk en om gehuwde koppels te ondersteunen.

Opvallend zijn volgens de aartsbisschop ook de grote verschillen tussen de continenten. Waar de westerse bisschoppen vooral begaan met het drama van de vele echtscheidingen en een gezinspastoraal om hen zo goed mogelijk te begeleiden, worden de Afrikaanse bisschoppen worden geconfronteerd met de plaag van polygamie. En veel Latijns-Amerikaanse en Aziatische bisschoppen zien de armoede dan weer als belangrijkste bedreiging voor koppels en gezinnen. Zij verwijten de aan de VN verbonden ngo’s hun bevolking praktijken op te dringen die haaks staan op hun hun cultuur en morele overtuiging (kunstmatige anticonceptie, abortus, homohuwelijk …) maar leggen ze wel als voorwaarde op voor het verlenen van economische hulp.

Wat betreft de toegang tot de communie voor hertrouwde echtgescheidenen – een kwestie die vooral de westerse Kerk beroert – zijn mgr. Léonard vooral de sterk contrasterende standpunten opgevallen. Hij ziet niet meteen hoe hier eenstemmigheid kan worden gevonden. Die lijkt er anderzijds wel te bestaan als het gaat over de geldigheid van nogal wat kerkelijke huwelijken. De gelovige motivatie van (vooral westerse) koppels is vaak zo miniem dat men zich terecht kan afvragen of die huwelijken wel voldoen aan de minimumeisen die de Kerk stelt. Vandaar de tussenkomsten over de kerkrechtelijke aspecten van het huwelijk en voorstellen om de procedures voor nietigverklaring van huwelijk te versoepelen of te versnellen.

Waarover volgens mgr. Léonard iedereen het unaniem eens is, is de beslissing van paus Franciscus om elke algemene congregatie (plenaire vergadering in de synode-aula) te laten voorafgaan door een getuigenis van leken, meestal echtparen. “Hun getuigenis is vaak veelzeggender dan veel van de tussenkomsten van de bisschoppen”.

Meer over de indrukken van aartsbisschop Léonard is te lezen in een uitvoerige terugblik die woensdag aanstaande in het weekblad Tertio wordt gepubliceerd.

Email van P. Guy Borreman s.j. door Zr Lucienne