Als atheïst heb je een groot geloof nodig

Standaard

Op de website van Bisdom Den Bosch heeft Mgr. Mutsaerts een artikel geplaatst over atheïsme. De hulpbisschop maakt op heldere en toegankelijke wijze duidelijk dat geloof redelijk is.


Er wordt in de media een merkwaardige discussie gevoerd over geloof en rede. Zelfs de erudiete Arnon Grunberg merkt plompverloren op dat elke geloof gebaseerd is op een illusie. Hoe weet hij dat? Een ieder die probeert te bewijzen dat zijn geloof ‘waar’ is, verkeert in dwaling: het bovennatuurlijke laat zich niet bewijzen door het natuurlijke. Ons verstand is er niet toe uitgerust. Het tegendeel geldt evenzeer. Elke poging het bestaan van God te ontkennen op rationele gronden is eveneens vruchteloos. Als ik op mijn broodrooster Sky Radio niet kan ontvangen wil dat niet zeggen dat de zender niet in de lucht is en evenmin dat mijn broodrooster niet goed functioneert. Het is eenvoudigweg niet toegerust voor deze taak. Dit klinkt wel heel erg simpel om de discussie te duiden, maar uit de wetenschap kun je nu eenmaal geen theologisch standpunt afleiden.

Mgr. Mutsaerts

Lees hier verder…