Brief van Zr. Emmanuel over Rome en Medjugorje

Standaard

Brief van Zr. Emmanuel over Rome en Medjugorje

28 juni 2015

Dierbare broeders en zusters, vrede!

Zoals u vermoedt, ontvangen wij veel vragen over de stelling van de Kerk ten opzichte van de verschijningen van de Maagd Maria in Medjugorje.

Eens te meer worden wij geconfronteerd met een moderne ziekte die erin bestaat in de media uitspraken te lezen, met commentaar en begeestering, wat niet altijd als eerste doel heeft de waarheid door te geven. Iedereen overdrijft met veel rumoer. Zeker, het is toegelaten zijn persoonlijke mening over het onderwerp te uiten en er kruimeltjes waarheid tussen te voegen. Maar wie zich over de waarheid wil informeren, bezit een veilig middel om de heersende verwarring, onrust, twijfel, bitterheid, opstandigheid, zelfs triomferende voldoening te genezen, die niet noodzakelijk van de Heilige Geest komen.

Dat middel is eenvoudig: naar de informatiebron gaan! Doch, de enige informatiebron van de Heilige Stoel is de daartoe aangestelde woordvoerder: pater Lombardi. Wie van hem een recente verklaring wil zoeken over de stelling van de Heilige Stoel betreffende Medjugorje, zal ze niet vinden! Wie de site van het Vaticaan over dit onderwerp wil raadplegen, zal niets vinden.

Wat te zeggen? Het mediavirus, met zijn tegenspraak en in vele harten onrust zaaiend, heeft nogmaals toegeslagen. De waarheid is dat noch de Congregatie voor de Geloofsleer noch de paus een officiële uitspraak over Medjugorje hebben gedaan. Zij hebben elkaar nog niet ontmoet om samen het onderwerp te bespreken. Daarenboven is voor deze zomer geen enkele samenkomst voorzien. Het is ook heel waarschijnlijk dat het thema van het Gezin – het grote thema van het jaar – voorrang heeft op het dossier Medjugorje. Dus, geduld!

Dat iedereen die in Medjugorje grote genaden gekregen heeft en met heel zijn hart in de leerschool gaat bij de Koningin van de Vrede, gerustgesteld is want vandaag kunnen wij zeggen dat:

– Medjugorje niet verboden is door de Kerk.

– De paus zich over Medjugorje nog niet heeft uitgesproken.

– Iedereen er privaat op bedevaart kan gaan zonder ongehoorzaam te zijn aan de Kerk.

– De boodschappen niet verboden zijn, iedereen kan ze verspreiden en vooral beleven.

– De zieners niet vals verklaard zijn.

De Heilige Vader draagt een grote verantwoordelijkheid want het laatste woord zal van hem afhangen. Wij weten dat kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zich soms negatief heeft uitgesproken over Medjugorje. Daarom moeten wij in deze tijd van genade en strijd veel voor de Heilige Vader bidden tot de Heilige Geest en ook voor hem vasten. Dat Gods wil geschiede!

Welke stelling Rome langs de officiële wegen ook zal nemen, wij zullen ons daaraan onderwerpen. Gehoorzaamheid zal het beste teken zijn dat wij ons met de Koningin van de Vrede op weg begeven. Zij rekent op ons om de volledige verwezenlijking van Haar plannen te bespoedigen. Want, vergeten wij het niet: « Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart overwinnen!”

Vertaling Maranatha-gemeenschap

Namens pater Guy Borreman sj,

Zuster Lucienne