Kardinaal Müller waarschuwt voor kerkscheuring over huwelijk en gezin

Standaard

Karindaal Müller: Wie trouw blijft aan de Kerk, wordt via de media bestreden.

Karindaal Müller: Wie trouw blijft aan de Kerk, wordt via de media bestreden


Voor een geloofsafsplitsing als in het noodlotsjaar 1517 waarschuwt kardinaal Gerhard Müller, prefect van de congregatie voor de geloofsleer.

Volgens de Die Tagespost waarschuwt de kardinaal zijn eigen land, Duitsland, “zeer waakzaam te zijn en de lezing van de kerkgeschiedenis niet te vergeten”. Hij spoort aan tot redelijkheid in de verkondiging en herinnert eraan dat de geloofsverkondigers de mensen niet in een valse heilszekerheid moeten wiegen, om maar geen aanstoot te geven.

Eeuwig heil

“Wij mogen de mensen niet bedriegen wat de sacramentaliteit van het huwelijk, zijn onontbindbaarheid, zijn openheid voor het kind en de fundamentele complementariteit van de beide geslachten betreft. Pastorale hulp moet het eeuwig heil op het oog hebben.” Theorieën over een nieuwe begrip van de openbaring vanuit de “levenswerkelijkheid” wijst Müller uitdrukkelijk af. “Het gaat er niet om de openbaring aan de wereld aan te passen, maar om de wereld voor God te winnen”, aldus de kardinaal die sprak bij een boekpresentatie.

Duurzame herevangelisatie

Kardinaal Müller heeft kritiek op het “klimaat van Duitse aanspraken op het leiderschap voor de hele wereldkerk”, wat een toespeling zou kunnen zijn op kardinaal Kaspers commentaar dat de orthodoxe Afrikaanse bisschoppen “ons niet hoeven vertellen wat we doen moeten”. Volgens Müller wordt hem regelmatig gevraagd waarom uitgerekend de gevestigde orde van de zogenaamde ‘Duitse Kerk’, die zelf alle symptomen van een dramatisch verval vertoont, er aanspraak op maakt inzake de seksuele moraal en de katholieke huwelijksleer de toon in de wereldkerk aan te geven. Alleen een “duurzame herevangelisatie met alle apostolische vrijmoedigheid en ijver” kan de verschaling van het christendom in Duitsland tegengaan, aldus Müller.

Menselijke maat

Met het oog op de komende gezinssynode bekritiseert de curiekardinaal de probleemblindheid waarmee de toelating van burgerlijk hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten en de erkenning van homoseksuele relaties “tot centrale thema’s van een pastoraal van de toekomst verklaard” worden. “Met alle middelen probeert men exegetisch, historisch, dogmatisch-historisch en met verwijzing naar psychologie en sociologie om de katholieke huwelijksleer, die voortvloeit uit het onderricht van Jezus, te deconstrueren en te relativeren, alleen maar om de Kerk aan de samenleving te conformeren. Wie trouw blijft aan de Kerk, wordt via de media bestreden en zelfs als tegenstander van de paus belastert, alsof niet de paus en alle bisschoppen in gemeenschap met hem getuige van de geopenbaarde waarheid zijn, die tot trouw beheer aan hen is overgedragen, opdat die niet door mensen tot de menselijke maat wordt verlaagd”, aldus de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. (KN/Kath.net)

Bron: katholieknieuwsblad.nl/