Mgr. Hendriks: ‘Het wezenlijke waar het om gaat in de Kerk raakt uit beeld’

Standaard

Bisschoppensynode afgesloten

25 oktober 2015.
Bisschoppensynode afgesloten

De bisschoppen­synode is afgesloten en er is in zeer korte tijd een eindverslag gereed gekomen dat in al zijn onder­delen op tweederde meerder­heid van de stemmen van de synodevaders kon rekenen. Het document wordt aangeboden aan de paus en – anders dan eerder was gezegd – bestaat nu het vermoeden dat er wellicht toch een pauselijke aposto­lische exhor­tatie over huwelijk en gezin zal komen.

De synode heeft bijzon­dere aandacht besteed aan de gezinnen die in moeilijk­heden verkeren of uiteen gevallen zijn, aan mensen die in niet-huwelijkse relaties leven. Ook zij zijn kinderen van God en kinderen van de kerk. De synode heeft verschil­lende suggesties gedaan om hen meer bij het leven van de kerk te betrekken.

In de media en de discussies buiten de synode kwam veel nadruk te liggen op gescheidenen die hertrouwd zijn en voor­waarden waar­onder zij eventueel de heilige communie zouden kunnen ontvangen. De paus had tevoren al vaker gezegd dat dit niet het belangrijkste is en zeker niet de panacee voor alle problemen. Er ligt in zoverre wel een probleem dat zeker in onze westerse maat­schappij iedereen ter communie gaat, ook zonder de nodige voor­be­reiding: zonder geloof in de Eucharistie, zonder berouw over de zonden, zonder biecht, zonder verlangen om Christus te volgen en als oprecht christen te leven. Communi­ceren is een sociale gebeurtenis geworden en dat is eigenlijk heel erg omdat het wezen­lijke waar het om gaat in de kerk: de verlossing, het geloof en de navolging van Jezus Christus uit beeld geraken. En dan lijken alleen diegene niet te mogen communiceren die je aan kunt wijzen, terwijl er zoveel anderen zijn… Maar is dan niet het eigenlijke probleem dat er een nieuw bewust­zijn moet komen van wat het wil zeggen een leerling van Jezus te zijn?

>>> http://www.arsacal.nl/