Mgr. Schneider over het slotrapport van de Gezinssynode

Standaard

Een achterdeur naar een neo-mozaïsche praktijk in het Slotrapport van de Synode

“In zijn brief aan paus Damasus schilderde de heilige Basilius een realistisch beeld van de leerstelllige verwarring die veroorzaakt werd door geestelijken die lege compromissen zochten en een aanpassing aan de geest van de wereld in zijn tijd: “De tradities zijn buiten spel gezet; de leuzen van de vernieuwers zijn bij de Kerken in zwang; mensen zijn tegenwoordig eerder bedenkers van sluwe systemen dan theologen; de wijsheid van deze wereld wint de hoogste prijzen en heeft de glorie van het kruis verworpen. De ouderen klagen wanneer zij het heden vergelijken met het verleden. We moeten medelijden hebben met de jongeren want zij weten niet wat men van hen afgenomen heeft” (Ep. 90, 2).”

De 14de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode (4-25 oktober 2015), die gewijd was aan het thema “De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van deze tijd”, heeft een Slotrapport uitgebracht met enkele pastorale voorstellen ter beoordeling van de paus. Het document zelf is slechts van raadgevende aard en bezit geen formele magisteriële (van het leergezag) waarde.

Reeds tijdens de Synode verschenen de echte nieuwe leerlingen van Mozes en de nieuwe Farizeeën, die in de nrs 84-86 van het Slotrapport een achterdeur openden of dreigende tijdbommen legden voor…

Lees verder…