Draag je parochiepriester in je hart

Standaard

Optimist tot in de kist


Deze uiteenzetting wil een belangrijk punt van het artikel “De Overwinnende Kerk” nader onderstrepen, ook wat betreft de bisschoppelijke brief “Kerk, Eucharistie en Priesterschap”, en hierbij enkele concrete voorstellen doen. Ter inleiding een ontroerend verhaal uit Japan.

1 – Is ons hart gelijk aan het uwe?

In 1865 heropende Japan zijn poorten voor vreemdelingen, na meer dan twee eeuwen volkomen gesloten te zijn geweest. Pater Petitjean van de ‘Missions Etrangères’ (Buitenlandse Missies) van Parijs ontscheepte te Nagasaki en richtte in deze stad een kleine kerk op. Op zekere dag (zo vertelt hij) bevond zich voor de deur van onze kerk een groep 12 à 15 personen – mannen, vrouwen en kinderen. Ik haastte me de kerkdeur open te doen. Een vrouw kwam naar me toe en met de hand op het hart zei ze mij:

“Ons hart en het hart van ons allemaal hier aanwezig, is het gelijk…

View original post 1.054 woorden meer