Kardinaal Müller: katholieken kunnen de Reformatie niet vieren

Standaard
Volgens de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer bestaat er geen enkele reden die een breuk met de Kerk van Rome kan rechtvaardigen.

Kardinaal Gerhard Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, legt in een uitvoerig interview in een nieuw boek uit dat er voor katholieken eigenlijk geen enkele reden bestaat om straks de 500ste verjaardag van Reformatie te vieren. Voor ons katholieken bestaat er geen enkele reden voor de viering van 31 oktober 1517, de dag die als het begin van de Reformatie en het schisma binnen de Westerse christenheid wordt beschouwd.

Op de Dag van de Reformatie, jaarlijks op 31 oktober, wordt herdacht dat Maarten Luther op diezelfde dag in 1517 een document stuurde naar de bisschoppen van Mainz en Maagdenburg waarin hij protesteerde tegen de verkoop van aflaten. Dat document ging de geschiedenis in als de 95 thesen van Maarten Luther. Kardinaal Müller, herinnert eraan dat Luther niet uit was op een breuk met de rooms-katholieke Kerk. Maar zijn 95 stellingen hebben wel ertoe bijgedragen dat hij in 1521 uiteindelijk werd geëxcommuniceerd.

Kardinaal Müller: Als we ervan overtuigd zijn dat de goddelijke openbaring integraal moet worden bewaard en dat die onveranderlijk blijft doorheen de Schrift en de traditie, in de sacramenten en in de hiërarchische structuren van de Kerk, dan kunnen wij niet aanvaarden dat er voldoende reden is voor een breuk met de Kerk.

Bron: Catholic Herald

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/kardinaal-m%C3%BCller-katholieken-kunnen-de-reformatie-niet-vieren