God in ons (1)

Standaard

Optimist tot in de kist


God in ons (1)

Naar een innige vereniging met God

Ware vroomheid en deugd, een goedverzorgd gebedsleven en geest van versterving zouden moeten leiden tot innige vereniging met God. Maar wat mag er dan wel de reden van zijn dat zo weinigen daadwerkelijk daartoe komen? Velen beschouwen het zelfs als iets onmogelijks… Zou dat wellicht niet daardoor komen dat wij God beschouwen en behandelen als een afwezige? Zeg eens eerlijk: hoe kan men vertrouwd raken met iemand die er niet is? Wil men met iemand tot een hechte vriendschap en innige band komen, dan is toch wel de eerste vereiste: aanwezigheid van D/degene met W/wie wij vertrouwelijk willen omgaan. Vandaar de vraag: hoe kunnen wij omgaan met God als een daadwerkelijk aanwezige Persoon?

 

God is op verschillende manieren in de wereld aanwezig

Een van de aspecten van de aanwezigheid Gods die uiterst geschikt is om ons te brengen tot…

View original post 2.808 woorden meer