God als Abba (Vader) ervaren in Christus en de H. Geest

Standaard

Optimist tot in de kist

 

Toespraak van Z.H. Paus Johannes Paulus II tijdens de algemene audiëntie van 20 september 2000

‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet, om hen die onder de Wet stonden vrij te kopen, opdat wij het zoonschap zouden verkrijgen. Gij zijt werkelijk zonen, want God heeft in onze harten de Geest van Zijn Zoon gezonden, die roept: Abba, Vader! Gij zijt dus niet meer slaaf, maar zoon, en als zoon ook erfgenaam, dank zij God’ (Gal 4, 4-7).

 

  1. Onze ontmoeting van vandaag zijn we begonnen met deze diepe gedachten over de heilige Drievuldigheid, zoals die met de woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten (zie 4,4-7) treffend en duidelijk worden weergegeven. Door de uitstorting van de heilige Geest in de harten van de gelovigen verwerkelijkt en openbaart de Vader onze aanneming…

View original post 1.038 woorden meer