Poolse bisschoppen: “de waarheid van het Evangelie betekent dat we Christus niet moedwillig kunnen negeren”

Standaard

Met paus Franciscus in het land, rijst in Polen ook de vraag of de Poolse bisschoppen zich zullen inzetten voor de “nieuwe evangelisatie” waarvoor de post-synodale exhortatie Amoris Laetitia pleit. Een Poolse aartsbisschop diende de pers al van repliek en zei dat de hertrouwde gescheidenen in Polen de Communie niet (zullen) kunnen ontvangen.

“Een toonaangevende Poolse bisschop heeft gezegd dat de Communie niet aan hertrouwde gescheidenen kan worden gegeven”, schrijft La Stampa. “Pas uren na de ontmoeting tussen de Poolse hiërarchie en de paus, verwierp aartsbisschop Stanislaw Gadecki het voorstel om – na persoonlijke overweging – de Communie aan hertrouwde gescheidenen te geven, iets waarvoor paus Franciscus in Amoris Laetitia pleit.”

“Dit (het vraagstuk omtrent de ‘Communie voor hertrouwde gescheidenen’, nvdr) kan niet worden opgelost in een kwestie van twee minuten of zelfs een paar jaar”, zegt Gadecki. “Dit is een pad dat de priesters en de leken samen moeten bewandelen, wetend dat als een huwelijk geldig werd voltrokken, er geen redenen zijn om hertrouwde gescheidenen de Communie te geven.”

De aartsbisschop wees erop dat paus Johannes Paulus II er in zijn exhortatie Familiaris Consortioop wees dat hertrouwde gescheidenen “als broeder en zuster” moeten leven.

“Hij legde uit dat Amoris Laetitia de voorstellen van de Poolse hiërarchie in overweging heeft genomen, zijnde dat ‘de waarheid van het Evangelie betekent dat we Christus Zijn afkeer van scheidingen niet moedwillig kunnen negeren.’ Maar aartsbisschop Gadecki citeerde ook het gedeelte van de tekst waarin wordt gesteld dat Rome en het magisterium niet over alle morele, doctrinaire en persoonlijke vraagstukken kunnen beslissen. Dit, zo voegde hij eraan toe, laat de Poolse bisschoppen toe om te bepalen welke richtlijnen ze zelf willen volgen.”

“De heilige vader zegt dat de algemene wetten moeilijk in ieder land kunnen worden opgelegd. De paus spreekt over decentralisatie, wat betekent dat de conferenties in individuele landen de pauselijke encyclieken zelf zouden kunnen interpreteren, volgens hun eigen religieuze en culturele situaties.”

“De paus ontmoette de Poolse bisschoppen woensdagavond in de kathedraal van Krakau. Er stond een toespraak van de paus op het programma, maar er had in de plaats een ‘informele dialoog’ plaats. De paus gebruikte ontmoetingen met de bisschoppen tijdens recentelijke bezoeken aan Mexico en de Verenigde Staten om ze aan te moedigen om een andere pastorale strategie toe te passen.”


[N.B. De H. Maagd Maria beloofde ooit dat landen als Portugal en Polen het geloof nooit zouden verliezen…]

Bronnen: La Stampa en Restkerk