“Priesters als Jacques Hamel zijn de redders van de wereld”

Standaard

“De Franse priester Hamel is een martelaar die ons lijden draagt en die de wereld de bevrijding van het evangelie schenkt,” zegt Georges Abou Khazen.

Apostolisch vicaris Georges Abou Khazen © WeltkircheApostolisch vicaris Georges Abou Khazen © Weltkirche

De tragische dood van Jacques Hamel, de bejaarde Franse priester die werd vermoord terwijl hij de eucharistie opdroeg, behoort tot de omvangrijke geschiedenis van het christelijke martelaarschap, waartoe ook de recente martelaren van de Oosterse Kerken behoren, zegt Georges Abou Khazen ofm, apostolisch vicaris van de katholieken van de Latijnse ritus vanuit de Syrische stad Aleppo. Khazen waarschuwt dat de dood van de priester door enkelingen en bepaalde groepen dreigt uitgebuit te worden. Hij waarschuwt in het bijzonder voor diegenen die hier politiek voordeel trachten uit te halen.

Ultiem offer

Het christendom heeft het martelaarschap doorheen de eeuwen steeds als de grootste daad van het geloof beschouwd. Daarom worden de martelaren niet enkel betreurd, maar ook gevierd. Zij verlossen ons en zij redden de wereld.

Martelaren nemen ons lijden op hun schouders in de naam van Jezus en brengen tijdgenoten de verlossing die ons door Jezus wordt geschonken. Georges Abou Khazen.

Westerse kortzichtigheid en eigenbelang

De apostolische vicaris is kritisch voor het westen: Jarenlang probeerden wij als bisschoppen uit het Midden-Oosten tevergeefs westerse machten te waarschuwen voor hun steun aan groepen fanatici die jihadistische ideologieën nastreven. Ik merk nu de felle reacties die de islam identificeren met deze fanatieke groepen, die verblind zijn door een ideologie van haat en dood. 

Bron: Fides en Kerknet