Selectie uit de Profetieën en Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden – Boek 1 Hoofdstuk 2 t/m 4

Standaard

Door de verdrukking naar de Hemel

HeiligeBirgittavanZweden

2015

Heilige Birgitta van Zweden, Co-Patrones van Europa


De woorden van onze Heer Jezus Christus tot de dochter, die Hij tot bruid heeft verkozen, aangaande de inzettingen van het ware geloof, en over de kwaliteiten en voornemens die de bruid jegens de bruidegom moet hebben.

Boek 1 – Hoofdstuk 2

Ik ben de Schepper van de hemel, de aarde en de zee en van alles wat zich hierin bevindt. Ik ben één met de Vader en de Heilige Geest, niet als een god van steen of goud zoals mensen ooit zeiden, en ben niet ver­schillende goden zoals mensen toen dachten, maar de Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen maar één in de goddelijke natuur, de Schepper van alles, maar die door niemand is gemaakt, onveranderlijk en al­machtig, be­staande zonder enig begin of eind.

Ik ben Hem die zonder verlies van zijn goddelijkheid uit de Maagd werd geboren…

View original post 1.783 woorden meer