Selectie uit de Profetieën en Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden – Boek 1 Hoofdstuk 1

Standaard

Door de verdrukking naar de Hemel

Selectie uit de Profetieën en

Openbaringen van de Heilige Birgitta

van Zweden

HeiligeBirgittavanZweden

2015

Heilige Birgitta van Zweden, Co-Patrones van Europa


Apostolische brief “Spes ædificandi” van Paus Johannes-Paulus II

1 oktober 1999 – Libreria Editrice Vaticana

Het Christelijk geloof heeft de cultuur van het Europese continent ge­vormd. Ze werd op een onontwarbare wijze met haar geschiedenis ver­weven zodat die onbegrijpelijk zou zijn zonder verwijzing naar de gebeur­tenissen die de grote beginperiode van evangelisatie hebben geken­merkt. Na dat eerste begin volgden lange eeuwen gedurende welke het Chris­tendom, on­danks het pijnlijke schisma tussen Oost en West, zich als de religie van de Europeanen heeft ingenesteld.

De weg naar de toekomst kan zich niet aan dit feit onttrekken. De Christenen worden opgeroepen zich daar bewust van te zijn en zijn per­ma­nente potentieel aan te boren. Ze hebben de plicht om aan de op­bouw van Europa een specifieke bijdrage te leveren die in zijn werking…

View original post 1.357 woorden meer