Kardinaal Eijk: “Hertrouwen zonder nietigverklaring is overspel”

Standaard