“IK GELOOFDE IN GODS LIEFDE” (H. Theresia van Lisieux)

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Ik geloofde in Gods liefde (H. Theresia van Lisieux),

Jaar van het Geloof 2012-2013

In dit eerste artikeltje willen we met u stilstaan bij het kernachtige credo van de kleine ziel, Theresia, en bij het geloof waartoe Jezus de kleine ziel oproept, als een bijdrage aan uw geloofsgroei in dit Jaar van het Geloof, dat paus Benedcitus XVI ons geschonken heeft.

Haar “geschiedenis van een ziel”, de herinneringen van Theresia van Lisieux welke in een boek zijn gevat hebben in de Nederlandse uitgave de titel gekregen: “Ik geloofde in Gods liefde”. Als haar “credo”, haar geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God die Liefde is”. Zoals de apostel Johannes zijn evangelie heeft opgebouwd. In het eerste deel van zijn evangelie draait het om “geloof”: “Opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben” (Joh. 3,15). In het tweede deel van zijn evangelie gaat het om de liefde, om de vereniging van…

View original post 1.188 woorden meer