Pater Daniel (14-10-16): De vechtjassen in de VS, NAVO en bondgenoten kunnen een overwinning van Syrië niet aanvaarden

Standaard

Mar Yakub Qara Syrië, vrijdag 14 oktober 2016

imageGoede Vrienden,
De toestand in Syrië is nog steeds erg gespannen. De vechtjassen in de  VS,  NAVO en bondgenoten kunnen een overwinning van Syrië niet aanvaarden en willen liefst meteen het land plat bombarderen zoals in Libië om hun “regeringswissel” te realiseren. Dit is evenwel niet meer mogelijk. De coalitie met Syrië kan en zal dit verhinderen. Zoveel mogelijk moorden en verwoesten kan nog wel. Toch bevrijdt het Syrische leger steeds meer gebied, ook in Aleppo. Het westen probeert nu alle mogelijke valse aanklachten omtrent misdaden van het Syrische leger en de Russen in de openbare opinie te verankeren. Maar steeds meer mensen beginnen  dit gemene spel te doorzien en begrijpen dat er vrede komt in het Midden-Oosten en Syrië indien het westen  deze volkeren gerust laat.  Misschien kan Putin de VS en hun bondgenoten geleidelijk er toe brengen dat ze hun waanzin erkennen en er mee ophouden: Putin die Obama helpt om de begrafenis van de huidige VS-politiek zo goed mogelijk te organiseren! Hopelijk  is er zelfs in ons land  een of andere politicus die uiteindelijk op dit punt wat  inzicht krijgt. Dan komt er samenwerking in plaats van oorlog. Als dat niet lukt wordt het een atoomoorlog en dan heb je mijn laatste berichtjes gehad.  Alles is nog mogelijk. Wij hopen en bidden dat het beste mag geschieden.
Pater Daniel


Flitsen uit het leven in de  gemeenschap

We hebben nog wat nagepraat over onze bijzonder aangename uitstap vorige vrijdag in Damascus. Toch wel merkwaardig dat het leven zo gewoon en vreedzaam verloopt, ondanks de vele controleposten en de  vele soldaten in het straatbeeld. Verder was het opvallend dat er heel wat gehandicapte soldaten waren, die blijkbaar in dienst blijven bij hun groep. We zagen een soldaat met één been,  die op krukken met een andere soldaat rustig door de straat huppelde en een andere  soldaat met één arm die gewoon met zijn kameraden soldaten samen zat, praatte en lachte. In de grote moskee ben ik aan een pilaar gaan zitten terwijl de anderen nog wat rondwandelden. Daar kwamen verscheidene mensen en vooral kinderen naar me toe die me vriendelijk groetten en een hand  gaven. De kinderen gaf ik een kruisje op hun voorhoofd met een duidelijke zegen in naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Onze Nigerianen vonden het wel sympathiek maar zeiden dat ik dat zeker niet moet doen met moslims als ik in Nigeria kom. Nigeria, met een veel groter percentage van christenen is Syrië niet! Tenslotte, in gesprek met de mensen merk je wel dat ze er rekening mee houden dat het westen toch nog Syrië zal proberen te bombarderen.  Ze weten heel goed wat de zogenaamde “vredespogingen” van het Atlantisch blok betekenen: de totale onderwerping van Syrië.

Zondag zijn moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel nogmaals vertrokken naar Aleppo. Eindelijk kon onze Franse chirurg mee. Verder gingen nog onze Egyptische Fransman mee en onze Zwitserse gasten om te helpen. Twee dagen later kwamen ze terug. Onze chirurg heeft nu een mondelinge toestemming om te mogen werken en hij heeft de toestand kunnen bekijken. Nu nog even wachten op de schriftelijke bevestiging. Ze hadden foto’s bij van de  grote keuken in vijf keukens verdeeld, waar 25.000 maaltijden per dag worden bereid.

Deze week kregen we een Vlaming en een jonge Fransman die een hele tijd  bij ons willen zijn. En zo leven we ondertussen met een gemeenschap van tien mannen in de nieuwbouw, waar nog veel moet gedaan worden: kamers schilderen, van deuren voorzien,  sanitair en elektriciteit in orde brengen… We hebben totaal geen last van het  grote probleem  van onze westerse landen, nl. de werkverschaffing. Er is nog voor lange tijd meer dan werk genoeg. Tegelijk is er bij de zusters nog een Syrische moeder opgevangen met twee kinderen. Het zijn christenen met erg rustige kinderen.

Telkens wanneer er groot gevaar dreigt voor het land en het volk of wanneer er veel op het spel staat, worden we verwittigd en gaan we extra bidden. Ook deze week hebben we enkele extra uren aanbidding ingelast.

Vorige week heb ik een flinke wonde opgelopen aan mijn been door te vallen over een laag muurtje met een heel scherpe rand. Ontsmet en verbonden. Alles leek van zelf in orde te komen waardoor ik vrijdag heel de dag nog in Damascus heb rondgelopen (kilometers!)  Daarna viel  het onverbiddelijk  medisch verdict:  vijf dagen te bed blijven. Boeken lezen, medebroeders ontvangen, bidden, wat schrijven, gedwongen retraite, geen internet. Vervelend en heerlijk tegelijk.

Een cursiefje

Vijf jaar lang werden miljarden geïnvesteerd en bergen wapens geleverd om het Syrische volk dank zij stromen “vrijheidsstrijders”  aan een ideale “regeringswissel” te helpen en de Syriërs blijven dit geschenk maar weigeren. Wat een ondankbaar volk tegenover de overgrote edelmoedigheid van het westen!  Dan maar proberen rechtstreeks het Syrische leger uit te schakelen en te bombarderen “voor de  vrede”, om het volk te beschermen tegen dat gemene Syrische leger. Helaas, daar is die boze Russische beer, hij loopt weer vrij rond en heeft tanden. Die snoodaard is klaar om ieder vliegtuig, dat het Syrische leger aanvalt uit de lucht te plukken. En ondertussen hebben ook de Chinezen nog een fregat in Tartoes liggen. En als zij in actie schieten, komen ze niet met enkele honderden maar mogelijk met  miljoenen. Wat een pech, zeg. De vrome bedoelingen van de VS en het Atlantisch blok worden maar niet gewaardeerd. Bovendien wordt steeds meer gebied in Syrië terug ingenomen, zo erg zelfs  dat de rebellen nu al in O Aleppo moeten onderhandelen met het leger. Wat ellendig, zeg. Dat Aleppo ooit helemaal terug in handen van Syrië komt  is helemaal verschrikkelijk. Wat een nachtmerrie, zeg. Dan is er helemaal geen “regeringswissel” meer mogelijk. Het westen moet dringend ingrijpen om al Qaida en al zijn andere “vrijheidsstrijders” nog te redden. Toch is er  hoop. De IS,  de andere “vrienden van Syrië” en die vrome “gematigde rebellen” zijn nog lang niet verslagen. Met  flinke steun en de nieuwste wapens en nog enkele duizenden vrijheidstrijders  er bij, kunnen ze misschien het tij toch nog keren. De cheich die in O Aleppo aan het hoofd staat van het “veroveringsleger” (Jaish al Fatah), al Qaida, een niet-Syriër, is ook de hoogste rechter van het Charia tribunaal. Met zo’n man kan het westen nog iets bereiken. Daar kun je op rekenen, zeg. Hij blijft herhalen dat iedereen die niet aan zijn kant staat, onverbiddelijk vermoord moet worden: christenen, sjiieten, alawieten, druzen en Hezbollah,  vrouwen en kinderen zowel als mannen. Dat is de man die de Franse president François Hollande zo juist typeerde als “een gematigde Syrische leider”. Hij is de geschikte man om vrede te brengen in Syrië, erg “gematigd” maar niettemin met vaste hand. Ondertussen toch nog andere middelen proberen. Die Bachar al-Assad door het internationaal gerechtshof laten veroordelen voor misdaden tegen de menselijkheid, dat is de oplossing! 120 Syrische leiders vallen al onder de (illegale) sancties vanwege de VS en de EU. Nu verder gaan. Nadat Slobodan Milosovic in zijn cel in Den Haag succesvol werd vermoord (en achteraf onschuldig bleek te zijn!), nadat Saddam Hussein werd opgehangen en Moumar Kadhaffi  afgeslacht, moet het met Bachar al Assad ook lukken. Washington en Parijs, zo gevoelig voor de bescherming van de  zwaksten, hadden zijn  veroordeling al in 2012 gepland. Nu hebben ze daarvoor de Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) opgericht, want recht moet geschieden. Deze organisatie is opgericht met de steun van Qatar (1,8 miljoen burgers en 1,5 miljoen buitenlandse slaven), Saoedi-Arabië en Turkije, die zoals iedereen weet toch wel de uitgelezen verdedigers zijn van rechtvaardigheid en vrede! Een andere grote ijveraar in deze zaak   is Jeffrey Feltmann, Amerikaans oud-ambassadeur in Beiroet. Hij kon destijds de moord op Rafic Hariri zo organiseren  dat  de schuld daarvan gegeven werd aan de  Libanese en Syrische president (Emiel Lahoud en Bachar al-Assad). Zo moet het gaan, zeg.  En de aanklacht voor deze moord tegen deze criminele presidenten is nog steeds bruikbaar. Bovendien is nu het ogenblik gekomen om de mysterieuze “Caesar” weer uit de kast te halen. Hij is al jaren geleden op het toneel gezet maar kreeg toen niet de aandacht die hij verdiende. Hij heeft 55.000 foto’s van 11.000 door het “regime van Assad” gemartelde en vermoorde Syriërs. Als dat nog niet genoeg is, zeg. Neen, neen, het gaat niet over de 80.000 die door de Navy op de gruwelijkste wijze gemarteld zijn in Guantanamo en op de Amerikaanse gevangenisschepen in de internationale wateren, tijdens de  regering van G. Bush. Niet afwijken van ons onderwerp. We spreken nu over die  verschrikkelijke Assad, waarvan alle mensen in heel de wereld (behalve de Syriërs zelf!) weten dat hij iedere dag een massa eigen mensen martelt tot de dood toe. Bijna alle foto’s zijn wel onherkenbaar maar enkelen zijn toch bruikbaar. Qatar heeft hiermee al een indrukwekkende tentoonstelling gehouden in de  UNO. Verder was deze tentoonstelling in het Holocaustmuseum van Washington te bewonderen en zopas in Rome. Voor een vrome kerkganger is het dus wel heel duidelijk dat het allemaal echt waar is. Die Assad moet hangen. En er is nog meer. Ook die Putin moet hangen. Ziekenhuizen bombarderen en woonwijken uitmoorden, dat moet stoppen. De Amerikaanse staatssecretaris John Kerry is onlangs terecht uitgevallen tegen  zijn “gematigde rebellen” omdat ze wel foto’s bezorgden van gedode burgers en verwoeste wijken, maar geen video’s hadden van Russische vliegtuigen in volle actie. Dat moet veranderen. De VS hebben nu enkele van hun vliegtuigen  in de  kleuren gezet van de Russische jets. Hiermee zullen binnenkort onze journalisten de onomstootbare bewijzen kunnen leveren van de misdaden van die  gemene Russen. En als deze twee gruwelijke dictators dan veroordeeld zijn, kan de Pax Americana aan Syrië geschonken worden, waarvan nu al  Libië, Irak, Afghanistan…volop genieten.  En zo zullen de  VS en het Atlantisch blok eindelijk met hun alom gevierde edelmoedigheid het Syrische volk en de rest van de  wereld kunnen bevrijden. Hoe komt het toch dat de Syriërs dat maar niet begrijpen, terwijl onze politici en journalisten het  al vijf jaar zo duidelijk voorhouden?

Dansen, zingen en bidden voor de vrede

Honderden kinderen en jongeren, christenen en moslims kwamen op 6 oktober 2016 samen om te zingen,  te dansen en  te bidden voor de  vrede in Syrië op het grote plein voor de oude school van de Franciscanen van het Heilige Land in Aleppo. Gelijkaardige manifestaties hadden plaats de volgende dag in scholen te Damascus, Homs, Yabroed en Tartous. De rebellen bleven ondertussen hun moordende mortieren en steeds meer gesofistikeerde  vernietigingstuigen afvuren. De kinderen hebben ook een petitie getekend, bestemd voor de Europese Unie en voor de UNO. Deze zal  bezorgd worden in Brussel en Genève  door drie patriarchen : Gregorios III Laham, Grieks-Melchietisch,  Yohanna X, Grieks-Orthodox en Ignace Ephrem II, Syro-Orthodox. Zij klagen aan dat het westen een blijvende terreur aan het organiseren is in Syrië en daarvoor Turkije, Qatar,  Saoedi-Arabië blijft steunen. https://www.youtube.com/watch?v=RAj1TNng_CM

Syrië gered door het vijfde veto

Met zijn vijfde veto in de UNO veiligheidsraad zaterdag 8 oktober 2016 is het nogmaals Rusland dat Syrië van de vernietiging redt. Het Franse voorstel om een vliegverbod boven N-Syrië in te   stellen zoals in Lybië, zodat de terroristen vrij spel zouden krijgen, werd door Rusland weggestemd. Zelf had Rusland een positief voorstel ingediend om de  vrede naderbij te brengen. Het voorstel was niets anders dan  wat de speciale gezant voor Syrië, Staffan de Mistura al voorstelde: een duidelijke scheiding van  de “gematigde rebellen” van de al Nousra en dat al Nousra O-Aleppo zou verlaten. Het eerste was eigenlijk eerder al aanvaard, maar de VS hebben het gewoon niet willen toepassen. En natuurlijk stemden nu de VS, Frankrijk en U K dit voorstel weg. Wie heeft nu nog niet begrepen dat het westen alleen maar de onderwerping van Syrië nastreeft en daarbij alles zal doen om de vrede,  de stabiliteit en de soevereiniteit van land en volk te beletten? Onze media natuurlijk. Zij stellen het nog steeds zo voor alsof  het westen werkelijk vrede wil in Syrië en de Russen de spelbrekers zijn.

De permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de UNO, Vitali Tchourkine heeft het aldus  verwoord: “De permanente vertegenwoordiger van de U K bij de UNO roept nu pathetisch uit: “Stop nu”! Inderdaad, stop nu onmiddellijk iedere steun aan krapul in heel de wereld, nl.  extremisten,   terroristen en  allen die bezig zijn met het ontwrichten van een of ander land. En in het algemeen, hou op met u te mengen in andere soevereine landen, geef uw koloniale houding op, laat de wereld gerust. Dat zal rust brengen voor vele streken in de wereld”. Ook de vertegenwoordiger van Syrië, Bachar Ja’afari sloeg de nagel op de kop: “De VS, Frankrijk en Engeland spannen zich al zes jaar in om in de  Veiligheidsraad de ene sessie na de andere te organiseren, ze sponsoren projecten en geven verklaringen uit om aan de openbare opinie de schijn te geven dat ze aan het werken zijn om de crisis in mijn land op te lossen”

P.S. Vorige week besprak ik het boek van Tim Anderson over de vuile oorlog tegen Syrië, gesteund op de leugens van de media zoals in de geschiedenis nooit eerder is gezien. Nu krijg ik van een vriend een interessant interview toegestuurd van de schrijver over zijn  boek:   https://www.youtube.com/watch?v=f5CDJm0Edh8

Oorlogsmisdadigers

Christopher Black, Toronto, gespecialiseerd in internationaal strafrecht trok vroeger al aan de alarmbel om te waarschuwen dat de leiders van de NAVO oorlogsmisdadigers zijn. Nu  vindt hij dat de maat meer dan vol is. Zijn nieuwe aanklachten betreffen de  staatsgreep in Brazilië, die de soevereiniteit van het volk versmacht. Verder zijn er de voortdurende provocaties tegenover China en Noord-Korea, in de Baltische Zee en de Balkan en de voortdurende bedreiging van Rusland, de misdaden tegen de  volken van de Donbass,  tegen de Krim en tegen Rusland zelf. De grootste misdaad nu betreft echter de inval in Syrië om IS te beschermen. Hierbij zijn Amerikaanse, Britse, Franse, Canadese,  Israëlische en andere troepen betrokken. En al hun acties zijn totaal illegaal. Het is een radicale afwijzing van het Charter van de VN. “Terwijl Syrië, Rusland, Iran en anderen een vredevolle oplossing van deze oorlog nastreven, spreken de Amerikanen en hun gangsters voortdurend huichelachtig over een staakt-het-vuren terwijl ze ondertussen bevelen geven om aanvallen uit te voeren.” De moordaanslag van 17 september op het Syrische leger was nauwkeurig gepland. Syrië heeft inmiddels de communicatie kunnen onderscheppen waarmee de VS, UK, Denemaken samen met de IS hun acties coördineerden. Dit is een bijzonder zware oorlogsmisdaad tegen soldaten die dachten door deze landen   beschermd te worden. En om de aandacht van de publieke opinie af te wenden hebben ze de aanslag op een hulpkonvooi van de VN georganiseerd en uitgevoerd, waarvan ze dan de  schuld aan Rusland gaven. De Russen hebben hierop geantwoord door in Aleppo drie raketten af te schieten op een commandopost die vernield werd en waarbij  30 Amerikanen en Israeli’s gedood werden. Hierover kwam er natuurlijk geen woord in onze media want officieel zijn er geen westerse soldaten die de terroristen helpen. Voor hen  zijn  het alleen die Russen en de Syriërs die het volk bestoken.

De Russen trachten een frontale confrontatie te vermijden maar de VS schijnen te blijven provoceren totdat er geen andere uitweg meer is. In een jaar tijd hebben de Russen 586 plaatsen en meer dan 12000 vierkante km bevrijd en daarbij 35.000 terroristen gedood. Ondertussen hebben de VS met hun wereldcoalitie bijna niets anders gedaan dan de  terroristen geholpen in hun strijd tegen Syrië om tegelijk in de media het tegenovergestelde te verspreiden. Toch zal ooit de tijd van de afrekening komen en dan zal er gerechtigheid geschieden. Daarvoor maakt deze jurist een dossier klaar (Christopher Black, Guerre OTAN-USA à la Russie: les vents hurlent avant la tempête, mondialisation.ca 9 oktober 2016).

Wij hebben nood aan een oprechte staatsman met morele moed, zoals  de Franse president Charles de Gaulle het toonde toen hij weigerde de Sovjet-Unie te diaboliseren en in 1966 Frankrijk uit de NAVO terugtrok, eerder dan te  buigen voor Washington en het lot van Frankrijk over te geven in handen van onvoorspelbare Amerikaanse politici” (F. William ENGDAHL, Le silence des agneaux-réfugiés, l’UE et les guerres pour les ressources énergétiques de Syrie, mondialisation.ca, 13 oktober 2016).

Opgang naar Parijs/Montée à Paris: MANIF POUR TOUS Zondag 16 oktober!

De wet van Christiane Taubira  heeft de ziel van de  Fransen verwondt. Haar “huwelijk voor allen” is een radicaal doorsnijden van de  banden ouders/kinderen, vader/moeder, wat uiteindelijk leidt naar een technologische totalitaire dictatuur, waarvan iedereen slachtoffer wordt, vooral de kinderen. Hiermee wordt de ideologie van een valse “gelijkheid” voorgehouden. Ideologieën sterven en de  werkelijkheid komt des te sterker terug. In 2013 kwamen de  Fransen hiertegen massaal op straat. Het werd het begin van een nieuwe en verbeterde versie van de revolte van mei 68, ditmaal zonder geweld of haat. Hoe meer de ordekrachten deze massale volksopstand wilden smoren, hoe sterker deze werd. Brutale arrestaties van onschuldige, vredevolle betogers, een door de politie zelf georganiseerd  geweld om hiervan de manifestanten  te beschuldigen, het ontkennen van het werkelijke aantal manifestanten… het kon allemaal niet helpen. Voor het eerst in hun leven stapten ook sommige moslimfamilies schuchter mee op. Er was geen onderscheid tussen katholiek, moslim of ongelovige. De straatstenen schreeuwden het uit als de uitdrukking van aller frustratie, de taal van de democratie. Een volk stond op om  zijn waardigheid,  vooral die van hun kinderen te verdedigen, nu en voor de toekomst.

We hopen dat het een nog massaler manifest mag worden dan voorheen voor de verdediging van de waardigheid van huwelijk en gezin, bestaande uit vader, moeder en kinderen. Moge deze manifestatie ook in ons land vruchten dragen om zonder fanatisme en innerlijk gekibbel een eensgezinde volksopstand te ontketenen om de menselijke en christelijke bronnen van onze beschaving te herstellen.

Pater Daniel


Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne