Inhoud Boek ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen – deel 2’

Standaard

Dat deze Boodschap nu, in deze tijd, gegeven wordt, moet ons tot nadenken stemmen. We beleven tijden van verschrikkelijke geloofsafval, van ontzettende zedelijke verwildering, die geen enkele familie spaart en die heel de samenleving ontreddert. Menselijkerwijze zijn we geneigd te denken dat de toestand hopeloos is en dat de gehele wereld onafwendbaar naar een catastrofe snelt. Er zijn tekenen aan de wand, vele tekenen die het ergste doen vrezen.

Goddank, er zijn ook tekenen van hoop. Op kleine schaal is er een nieuw geestelijk ontwaken, een heropstanding waar te nemen. Steeds meer ’mensen van goede wil’ worden zich bewust dat het zo niet verder kan, dat er een ommekeer moet komen. Er wordt opnieuw gebeden…, er zijn bekeringen!

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Dagboeken van Marguerite
Deel 1 : 1965 tot 1975
Deel 2 : 1977 tot 1979
Deel 3 : 1980 tot 1987
Deel 4 : 1988 tot 1995


Over het tweede deel van de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen

De editie van de Nederlandse vertaling van het tweede deel van de Boodschap zal vermoedelijk in de eerste helft van 1990 beschikbaar zijn. Om de vele navragen omtrent de inhoud ervan te voldoen werd gevraagd een paar indrukken hiervan te geven.

Allereerst kunnen we aanstippen dat zij die in die Boodschap sensationele onthullingen verwachten, eerder teleurgesteld zullen zijn. Weliswaar geeft de Heer enkele markante terechtwijzingen voor onze van God afgedwaalde wereld en voor de vele mistoestanden in de Kerk. En hoewel Hij in niet mis te verstane waarschuwingen een paar maal wijst op de steeds groter wordende dreiging van een kastijding die, uit liefde, noodzakelijk wordt, indien de wereld hardnekkig weigert aan de…

View original post 2.372 woorden meer