De H. Mis: een Offer

Standaard

Blog Marguerite

Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.
Uit: Katholiek Maandblad – 3e JAARGANG – No. 1 – JANUARI 1991

capilla-del-centro-internacional-de-belgicaDe leer van de Kerk, dat de H. Mis een offer is, is in delen van de Kerk [Nederland hoort daarbij] aan het verdwijnen. Sprak men vroeger altijd over het “(Heilig) Misoffer”, nu komt deze uitdrukking in ons land nog maar sporadisch voor en is zij vervangen door “Eucharistie”. Men spreekt zelfs van “een Eucharistie” als men daarmee bedoelt wat vroeger “een H. Mis” zou zijn genoemd. Het zijn duidelijk niet de gelovigen die de oude aanduiding hebben doen verdwijnen, maar de geestelijkheid, de voorgangers van het Volk Gods. Met “Misoffer” is ook het woord “H.Mis” verdwenen hoewel het in de officiële liturgische boeken van de Kerk nog altijd wordt gebruikt. De in 1969 ingevoerde nieuwe eucharistische liturgie heet Ordo Missae en het woord Offer, nog wel met een hoofdletter…

View original post 3.951 woorden meer