Boodschap 17-3-1977 & 8-4-1977

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Uit de BOODSCHAP van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen


lkz-website-217 maart 1977

Jezus: “Ik ben even echt in de Eucharistie als Ik was in de brandende braamstruik op de Sinaï. Ik heb Mozes bevolen zijn sandalen uit te doen om Mij te benaderen. Aangegrepen door vrees en eerbied heeft hij zich van zijn schoeisel ontdaan. Ik ben de Liefde in de Heilige Eucharistie; maar Ik ben ook God…altijd! en de mensen benaderen Mij zonder schroom en zonder eerbied.
Tussen de ziel en Mij gaapt er een diepe kloof die alleen de Liefde kan overbruggen: het Eeuwige en het nietige. Mijn kind, mijn Liefde heeft u inzicht gegeven in de ijdelheid en de verwaandheid van die uiterlijke handelingen die Mij beledigen en Mij in Mijn Mystiek Lichaam doen lijden.
Wees een voorbeeld van eerbied bij het ontvangen van Mijn Liefde-sacrament. Compenseer de dwaasheid der mensen door een grotere eerbiedsbetuiging wanneer Ik in u kom. De…

View original post 364 woorden meer