Foto bij de grot in Lourdes

Standaard

lourdes-grotmis1Foto:

Pastoor P. Houben en ik tijdens de H. Mis in de Grot te Lourdes