29 september Feest van de H. Michaël, Gabriël en Rafaël

Standaard

Preken en woordjes

Aardsengelen michaël gabriël en rafaël aartsengelenOp 29 september viert de Kerk wereldwijd de aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphaël.

Wie zijn de engelen? Zij zijn de dienaren van God. Daarin komen zij overeen met ons mensen – met dit verschil dat de engelen zich steeds bewust zijn van hun dienstbaarheid in tegenstelling tot velen van ons, mensen.
Engelen zijn de dienaren van God, maar zij zijn vooral Zijn boodschappers. Zij omringen steeds Christus – vanaf Zijn geboorte in de Kerstnacht met het Gloria in excelsis Deo (Eer aan God in den hoge) (Lc 2,14) tot aan Zijn wederkomst, wanneer Hij zal verschijnen, ‘vergezeld van alle engelen’ (Mt 25,31).

Wanneer wij de engelen vereren, brengen wij hulde aan Gods heerlijkheid. Door Christus huldigen de engelen Gods majesteit. En met de engelen aanbidden wij God in de hemel, aan Wiens rechterhand de verheerlijkte Heer Jezus Christus, na de reiniging van de zonden aan ons mensen te hebben voltrokken…

View original post 478 woorden meer