De 7 Sacramenten in woorden en beelden

Standaard

De 7 Sacramenten in woord en beeld

Website de 7 sacramenten

De webpagina “De 7 Sacramenten” wil de zeven sacramenten van de rooms-katholieke Kerk op een eenvoudige wijze bij de bezoekers van deze website bekend maken middels begrippen… woorden… zinnen…

De beheerders van deze website willen de zeven sacramenten tevens vastleggen in fotomateriaal, opdat de kijker op een non-verbale wijze innerlijk geraakt kan worden door Gods Geest bij het ‘zien’ van sacramenten…

Moge de H. Geest inspireren!

Wat zijn sacramenten?

Sacramenten zijn heilige handelingen en woorden, door Jezus Christus ingesteld, om in onze ziel de bijzondere genaden voort te brengen die zij betekenen. De sacramenten dienen tot zaligmaking van de mensen, door de heiligmakende genade te geven of te vermeerderen, en te gepaster tijd de dadelijke genaden te verschaffen die nodig zijn om het bijzonder doel van ieder sacrament te bereiken.

Er zijn 7 sacramenten (klik op het sacrament om naar de uitleg te gaan):

  1. Doopsel
  2. Vormsel 
  3. Heilige…

View original post 14 woorden meer