Woensdag 23 januari – Marcus 3, 1-6

Standaard

Preken en woordjes

De twistgesprekken tussen Jezus en zijn tegenstrevers bereiken hun hoogtepunt.

Jezus ging op een sabbat naar de synagoge om er deel te nemen aan het gebed. Niet alleen de mensen zijn er, maar ook Jezus’ tegenstanders. Zij wachten op een verkeerde stap van de nieuwe, jonge leraar. Het klimaat is vijandig en zit vol angels en schietgeweren.

Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand: ”Kom in het midden staan. ” Daarop stelde Hij hun de vraag: ”Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te doden?”

Voor Jezus is de man met zijn verlamde hand de voornaamste. De sabbatwet is daaraan ondergeschikt. Het uiterlijke moet er zijn, maar is ondergeschikt aan het innerlijke en staat er in dienst van.

Het is goed onze houding tegenover het wettelijke te bekijken. Het dient om het innerlijke vorm te geven. Bidden bij…

View original post 309 woorden meer