Plan Lucid Deel 1

Standaard

Hieronder volgt een samenvatting van Texe Marss boek: ‘PROJECT L.U.C.I.D-The Beast 666 Universal Human Control System’ verschenen in 1996. Voor de geciteerde bijbelteksten is gebruik gemaakt van de NBG- vertaling uit 1951. De oorspronkelijke Engelse teksten zijn uit de King James Version uit 1611. Artikel is met toestemming overgenomen van Bijbelarchief.nl.

Inleiding 
Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten, en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie, een totalitaire politiestaat, is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en waarschuwing van dit boek.

Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen. Let vooral op het ongelooflijke belang en omvang van dit project. Project L.U.C.I.D verplicht ten eerste dat iedere volwassene en kind, zelfs pasgeboren baby’s, een ‘Universal Biometrics I.D. Card’ (universele biometrische identiteitskaart) krijgt toegewezen. Een ‘smartcard’ met een geavanceerde, her programmeerbare computerchip waarin miljoenen bytes aan informatie van de eigenaar kan worden opgeslagen, bijv. zijn of haar foto, vingerafdruk, financiële, en persoonlijke gegevens, irispatroon (oog), DNA, etc. Afgezien van genoemde gegevens zal de kaart natuurlijk ook nummers bevatten om de eigenaar van de kaart te kunnen identificeren. En één daarvan, geloof ik, zal uiteindelijk het nummer 666 bevatten. Dit getal 666 zal degene vertegenwoordigen die verantwoordelijk is voor de duivelse uitvinding van deze universele biometrischekaart en het computernetwerk dat ermee gekoppeld is.L.U.C.I.D vormt één grote ‘Big Brother’ computerdatabase van een ongekend indringende kracht. Miljoenen bureaucraten in dienst van een verborgen SS en Gestapo etablissement zullen dit elektronische beest voortdurend voorzien van steeds meer en meer gegevens en op zoek gaan naar informatie om het rijk van het beest uit te breiden en ons hele leven te beïnvloeden. De dossiers opgeslagen in L.U.C.I.D kunnen direct door burocraten en vertegenwoordigers van politiestaten over de hele wereld worden opgevraagd en ingezien. De CIA, IRS, FBI, KGB, INTERPOL, de Mossad, zijn slechts een paar voorbeelden van inlich-tingen/politiediensten en andere (overheids) instanties die inzage kunnen krijgen in uw en mijn dossier. Bovendien zullen al uw biografische – en persoonlijke gegevens via netwerken gekoppeld en verwerkt worden door een “Gestapo-achtige” centrale opslagplaats. De informatie zal binnenkomen van laserscanners in supermarkten, warenhuizen en postorderbedrijven die elk artikel dat u aanschaft zullen registreren. Daarnaast zullen gegevens over u en uw doen en laten via spionage satellieten en andere Big Brother technologieën binnenkomen.

Afgezien van onze persoonlijke zaken, interesses en handelingen zullen ook materiële zaken ruime aandacht krijgen. Elk bedrijf waar producten van de band komen zullen in het bezit moeten zijn van een merk of certificaat van goedkeuring volgens het ISO 9000 programma. Een inspecteur van de overheid zal een merk of certificaat moeten toekennen aan een bedrijf en zonder een dergelijk certificaat zal een product niet kunnen worden gekocht en verkocht. Maar, zal de sceptici misschien zeggen, het Amerikaanse volk zal een dergelijk incon-stitutioneel systeem nooit tolereren en toelaten. Wat een naïviteit. Zoals ik in dit boek zal aantonen wordt het systeem van het beest niet alleen aangelegd, de invoering tegen de burgers in Amerika en verder alle naties op deze aarde is onvermijdelijk. Project L.U.C.I.D zal lucifer’s eindtijd-identificatie-, toezicht- en controle systeem blijken te zijn.

Gods profetische blauwdruk.

Om de lezers de onvermijdelijkheid van een dergelijk totalitair controlesysteem te laten begrijpen moeten we onze aandacht richten op Gods profetische blauwdruk voor de laatste dagen. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen zoals dat in de bijbel zo duidelijk staat beschreven. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van te voren, aan Zijn Profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Een ernstige dwaling (2 Thessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de draak (satan) en het beest (ook bekend als de antichrist) zullen aanbidden (Openbaring 13). Ze zullen ook hun hulde betuigen aan zijn Nieuwe Wereld Orde (NWO). De mensen zullen verbaast zeggen:
‘Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?’ (Openbaring 13:4).

Bovendien waarschuwt de bijbel:
‘En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.’ (Openbaring 13:7).
Deze profetie geeft ons een indruk van de ongekende autoriteit en omvang van het rijk van het beest dat zich zal uitstrekken tot alle hoeken van de aarde. Hij zal heersen en regeren over elk ras en volk op deze planeet. Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is er zo’n fantastisch complot geweest om mannen, vrouwen en kinderen te boeien en gevangen te houden in “cyberelektronische-kooien”. Bijbelse profetieën voorzeggen een vreemd en verbazing-wekkend systeem van menselijke controle en slavernij. Is project L.U.C.I.D het afschuwelijke 666 universeel controlesysteem van het beest dat, volgens de bijbel, bestemd is om de hele wereld te verslinden en het in stukken te breken.(Daniël 7:7) ? Is project L.U.C.I.D inderdaad de vervulling van één van de adembenemendste profetieën met betrekking  tot de antichrist, 666, zoals in het boek Openbaring staat beschreven?
‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’(Openbaring 13: 18)
Door bijbelse profetieën te bestuderen ontdekken we dat, om zijn autoriteit te versterken, hij (de antichrist) alle financiële stelsels en handel in de hele wereld moet (re)organiseren. (Openbaring 18) Bovendien zullen alle aan- en verkopen minitieus gecontroleerd worden.‘Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.’(Openbaring 13:17). En bedenk dat dit niet uit de mond komt van iemand met wilde samenzweringstheorieën zoals de gecontroleerde media dat geneigd is te noemen. Nee, deze onthullende profetie komt van God zelf.Hij zegt dat het zal gebeuren en het zal dan ook gebeuren.
In meer dan 20 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht heb ik fantastische technologische vorderingen gezien. Ik herinner me dat ik iedere dag langs de enorme gebouwen van de luchtmachtbasis in Lackland reed waar jonge mensen werden getraind met de modernste cryptologische apparatuur en technieken.Mijn gedachten gaan terug naar het zwaar beveiligde en met beton versterkte gebouw in Italië waar ik gedurende vele maanden heb gewerkt. Binnenin dat gebouw gonsden en zoemden kamervullende computers die rechtstreeks uit één of andere futuristische film leken te komen en die belangrijke gebeurtenissen in de wereld in de gaten hielden. In Duitsland gelegerd gaf ik leiding aan honderden specialisten die zich in Europa en het Midden-Oosten bezighielden met cryptografische communicatie over beveiligde datacommunicatie lijnen. Nadat ik de luchtmacht had verlaten richtte ik mijn eigen high-tech adviesbedrijf, Tech Trends, op. Gedurende mijn werkzaamheden hier kwam ik, naast Amerika’s meest inventieve high-tech breinen, in aanraking met onderzoekslaboratoria en bedrijven waar schokkende en afschuwelijke high tech systemen werden ontworpen. Dezelfde duistere systemen heb ik gestadig op de publieke markt zien komen, vaak gepresenteerd als zijnde iets positiefs en heilzaams voor de menselijke vooruitgang en voorspoed.
Dat is waarom L.U.C.I.D, het geavanceerde en wereldomvattende computercontrolesysteem, voor mij niet als een verassing kwam. De bijbel sprak over zijn verschijning in de laatste dagen. Maar in tegenstelling tot de burocraten en promoters van dit systeem ben ik vol afschuw met de gedachte dat de bevolking een sinistere periode binnen zal gaan van ongekende terreur en slavernij zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. Erger nog, de overgrote meerderheid is totaal onvoorbereid op wat er gaat komen. Het L.U.C.I.D computersysteem, zo zegt men, zal veel, zo niet alle problemen oplossen waarover we de media zo vaak horen spreken. Een belangrijk onderdeel van L.U.C.I.D is L.U.C.I.D-net, een wereldomvattend systeem van aan elkaar gekoppelde databases. De sponsoren beweren dat het een door God gezonden geschenk zal zijn voor handhavers van de wet wereldwijd, vooral voor het bestrijden van (internationaal) terrorisme. Vreemd echter dat L.U.C.I.D-net, computerregistratie, voortdurend elektronisch toezicht en een universele biometrische I.D. kaart vereist voor ieder kind dat op deze planeet wordt geboren! Waarom moeten baby’s en kinderen worden opgespoord en in de gaten worden gehouden? Is er een geval bekend in de annalen van de criminele archieven waar een baby in een wieg een (terroristische) misdaad heeft gepleegd?
Ken de waarheid — en bereidt u voor!
Het is tegenwoordig verre van populair, zoals ik hier heb gedaan, een boodschap van onheil over te brengen. Overal zijn er mensen die gevangen zitten in ontkenning. Ze vrezen de verschrikkelijke waarheid; daarom vermijden ze het en bannen het uit hun geest en onderbewustzijn. Zou het echter niet beter zijn om de waarheid onder ogen te zien en je erop voor te bereiden?
Hoofdstuk 1- Project L.U.C.I.D – het 666 universeel controle systeem van het beest.
Verbazingwekkende en onmiskenbare bewijzen tonen aan dat er een nieuw en ongelooflijk 666 universeel controle systeem van het beest bestaat. L.U.C.I.D, zoals het officiëel wordt genoemd, is een grotesk systeem van universele slavernij dat, terwijl u dit leest, door federale en internationale politieapparaten en geheime diensten (verder) wordt ingevoerd. Dit 666 systeem van het beest verplicht dat iedere man, vrouw en kind op aarde een high tech ‘smart I.D. card’, een ‘universele biometrische kaart’ genoemd, krijgt toegewezen. Deze gecomputeriseerde identiteitskaart, uiteindelijk gevolgd door een geïmplanteerde biochip, stelt de NWO (Nieuwe Wereld Orde) -Gestapo in staat om de gangen van iedere man, vrouw en kind op deze planeet na te trekken.Onze activiteiten zullen 24 uur per dag en 7 dagen per week door o.a de NSA, FBI, IRS, CIA, BAT en vele andere drieletterige politiediensten en overheidsinstanties worden gadegeslagen. Daarnaast zullen internationale politiebureau’s en inlichtingendiensten zoals de KGB, de Mossad en MI6 verbonden worden met dit systeem. De gecomputeriseerde universele biometrische kaart garandeert dat ieder mens gecontroleerd en in de gaten zal worden gehouden. In de chip van deze kaart zullen o.a de DNA structuur en vingerafdruk van de eigenaar worden opgeslagen. Tevens zullen er bij de wereldwijde uitgifte van deze I.D. kaarten in centra’s over de hele wereld fotocamera’s worden opgesteld die een foto zullen nemen van de eigenaar van de kaart en deze ter plaatse digitaal in de chip opslaan. Baby’s die geboren worden zullen automatisch in dit systeem worden ingevoerd. Dergelijke internationale, gecomputeriseerde en geraffineerde centra’s zijn inmiddels opgezet ter voorbereiding van het uitgeven van dergelijke I.D. controle kaarten. ( EIW: In dergelijke internationale centra’s zal vermoedelijk uiteindelijk ook het merkteken van het beest worden uitgegeven.) De meest geavanceerde supercomputers in de wereld worden voor dit doel ingezet. Alle verzamelde informatie over mensen plus toekomstige gegevens in hun universele biometrische kaart zal worden ingevoerd in een gigantisch netwerk, het ‘Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center’, dat het sinistere hart vormt van L.U.C.I.D ofwel; het 666 universeel controle systeem van het beest. L.U.C.I.D is, volgens een betrouwbare bron, een interactief en direct opsporingssysteem voor alle levende wezens op aarde. Het is zo ontworpen dat niemand uit de klauwen van dit systeem zal kunnen ontkomen. Niemand!
Het valt te verwachten dat overheidswoordvoerders ingelicht zullen worden hoe ze lastige en slimme vragen van de pers en bevolking kunnen beantwoorden (lees: omzeilen) mbt dit project, zodat de afschuwelijk waarheid niet eerder aan het licht zal komen dan wanneer het te laat is. Bezorgde burgers zullen worden gerustgesteld door te zeggen dat het systeem is ontworpen om hen te beschermen tegen barbaarse terroristische aanslagen zoals de aanslagen op het World Trade Center in New York en in Oklahoma City. Het publiek wordt dus voorgeschoteld dat project L.U.C.I.D voor uw eigen bestwil is en iedereen die iets anders beweerd is, óf anti-overheid óf een gevaarlijke samenzweringsgek. Ik geloof dat dit systeem door de meest intieme kringen van de IIluminaten zal worden gedirigeerd en ingevoerd. Project L.U.C.I.D is satans duivelse systeem van totale en absolute controle in de eindtijd. Iedere regering op aarde zal samenwerken met het systeem van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) om de burgers te onderdrukken. God heeft ons gewaarschuwd dat er zo’n moment in de geschiedenis zou komen. Het beest zal proberen om de ‘heilige’ moeder aarde te zuiveren van christenen, patriotten en nationalisten. Project L.U.C.I.D zal Daniël’s 7:25 in vervulling brengen: ‘ Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen,en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.’
Genoemde kardinale ontwikkelingen luiden de verschijning van het beest in waarvan de bijbel zegt dat het verschrikkelijk en angstaanjagend zal zijn. Waarom publiceer ik deze alarmerende maar ware feiten over Project L.U.C.I.D ? Het is onze plicht om mensen te waarschuwen die nog in ongeloof verkeren dat de tijd nabij is. Sommigen zullen het wijselijk ter harte nemen en toevlucht nemen tot Jezus Christus. Alleen Hij kan u hulp en bescherming bieden. Anderen echter zullen het bespotten en weghonen, ons uitmaken voor fanatici, en doorgaan met hun goddeloze en wereldse levenstijl. Maar, ook dit was door God voorzegd in Zijn Woord.- ‘Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.’ (Daniël 12:10) De ‘insider’ informatie die wij verkregen hebben is schokkend en van vitaal belang. Dus laten we beginnen met het ontrafelen van deze onthutsende geheimen waarvan onze elitaire bestuurders niet willen dat u ze aan de weet komt.
Wie is er verantwoordelijk voor Project L.U.C.I.D ?

Het project om de mensen wereldwijd te controleren dmv universele computeridentificatie en opsporingssystemen ontstond aanvankelijk in de breinen van NWO planners op het hoogste niveau bij de supergeheime National Security Agency (NSA). De NSA is een bureau waar duizenden overheidsbeambten, functionarissen op het gebied van inlichtingendiensten, militair personeel en technische specialisten werkzaam zijn op een wereldwijde schaal. Haar zwaar beveiligde hoofdkwartier, gevestigd in Fort Meade, Maryland, is het op één na grootste gebouwencomplex in de Verenigde Staten, en wordt slechts overtroffen door het Pentagon. De missie van de NSA is oa. het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten.De CIA, de ‘State Department’ en zelfs het Witte Huis krijgen rechtstreeks bevelen van de top van de NSA. Tevens moet op internationaal niveau iedere belangrijke inlichtingendienst en elk bureau dat zich met wetshandhaving bezighoudt ten alle tijden hun activiteiten rapporteren aan de NSA.De cryptografische machines en computers binnen de NSA draaien 24 uur per dag door. Het gigantische computernetwerk decoderen en analyseren de data en rapporten afkomstig van internationale banken, geheime Genootschappen, de 32 directoraten van de Verenigde Naties, het Vaticaan en verschillende bureau’s van 170 landen wereldwijd. Maar de voornaamste taak van de NSA is echter de ontwikkeling en supervisie over de aanleg van het 666 universeel controle systeem van het beest.Onder supervisie van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en met een budget van vele miljarden dollars kon de NSA een wereldomvattend systeem van computers, satellieten, telecommunicatie apparatuur ed. opzetten. Tevens hebben ze de afgelopen 25 jaar voor 250 miljard dollar aan systemen aangeschaft en geïnstalleerd om mensen te kunnen controleren. Bovendien zijn dit dergelijke duivelse en geraffineerde systemen dat alleen satan ze oorspronkelijk bedacht kon hebben. Er is geen twijfel mogelijk, het echte hoofd van de NSA is geen mens maar moet lucifer zelf zijn. Hoewel de ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr. Anthony Halaris en Dr. Jean-Paul Creusat dit tegenspreken, geloof ik dat L.U.C.I.D staat voor: ‘Lucifer’s Universal Criminal Identification System’ of kortweg: Lucifer’s I.D. system. En wie zullen er uiteindelijk als de criminelen worden bestempeld? Juist, de christenen en verder iedereen die zich niet wil conformeren aan de Nieuwe Wereld Orde. Waar het bij project L.U.C.I.D om draait is het in de gaten houden en natrekken van iedereen. Alle federale bureau’s worden in het L.U.C.I.D net geïntegreerd. Dit allemaal ter voorbereiding van de wereldwijde ijzeren greep van de geprofeteerde antichrist.

Ga naar Deel 2 
Ga naar Deel 3

Bron: Xandrah.wordpress.com