Mogen zijn wie je bent – Bevestigingsleer Anna Terruwe

Standaard

Dr. C.W. Baars en Dr. A. Terruwe

Als we onvoldoende bevestigd worden in wie we zijn, ontstaat wat Anna Terruwe de ‘frustratieneurose’ noemde: kwellende gevoelens van angst, onzekerheid, eenzaamheid, uitmondend in vervreemding, depressie of zelfs suïcide.

Een van de mooiste gedichtjes die wij kennen luidt:

Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

Auteur van dit gedicht is Anna Terruwe, schrijfster en grondlegster van de Bevestigingsleer. Zij studeerde geneeskunde en psychiatrie in Utrecht. In 1945 vestigde zij zich als specialist in ‘zenuw- en zielsziekten’ in Nijmegen. Al in het begin van haar carrière als psychiater werd Terruwe geraakt door zowel de kwetsbaarheid van haar patiënten als door het vertrouwen dat zij in haar stelden. Onder de kwetsbaarheid zag zij schoonheid en goedheid, die onder haar aandacht langzaam meer ruimte kregen. Therapie is dan ook geen eenrichtingsverkeer dat…

View original post 201 woorden meer