Terug naar de catacomben? – pater Daniel

Standaard

We stellen de vraag of de christenen terug moeten naar de catacomben, met een suggestie omtrent het Angelus. Tenslotte tonen we hoe angst en leugens de miljardairs verrijken. – Pater Daniel, 13 november 2020.

Terug naar de catacomben?

Franse katholieken zijn vorige zondag massaal komen manifesteren voor de kathedraal van Nantes, Lyon, Versailles. Sindsdien heeft “Notre Dame de chrétienté” alle pelgrims van Chartres opgeroepen te blijven manifesteren tegen het onaanvaardbaar verbod op het publiek vieren van de heilige Eucharistie. www.pourlamesse.fr

Juist deze week vierde de Latijnse Kerk de wijding van de basiliek van St. Jan van Lateranen. Constantijn had dit paleis gebouwd voor zijn vrouw Fausta en schonk het aan paus Miltiade. In 320 werd er een kerk aan toegevoegd, de eerste in het westen. Paus Silvester wijde deze kerk op 9 november 324. Het was een indrukwekkende publieke viering sinds de vervolgingen. Meer dan duizend jaar zal dit het verblijf van de paus zijn en er zullen 250 concilies plaats vinden, waarvan 5 oecumenische.

Voor de eerste christenen was het als een verrijzenis. Drie eeuwen moesten ze samen komen in het geheim, in de catacomben. Eindelijk konden ze nu publiek de eucharistie vieren.

Zullen duivelse machten in deze eindtijd er in slagen de christenen terug naar de catacomben te voeren? Hoe het ook zij, de levende stenen van de Kerk zijn de christenen zelf. Zij zijn “tempel van de heilige Geest” en niemand kan hen beletten zelf de Eucharistie te beleven als het “Mystieke Lichaam van Christus”, overal en altijd, en ook door dit publiek te tonen. Dat alle klokken in ons land op de middag het Angelus luiden!

Angst en leugens om miljardairs te verrijken

De corona is slechts een voorwendsel om een economische chaos op wereldschaal te bewerken en de huidige samenleving te vernietigen zodat de miljardairs zich nog meer kunnen verrijken en de mensheid als hun slaven overheersen. Dit is niet de mening van een naïeve complotdenker maar van prof. Michel Chossudovsky, emeritus prof economie universiteit van Ottawa, gastprofessor aan talrijke universiteiten in Europa, Azië, Latijns-Amerika, stichter en directeur van Centre for Research on Globalisation, Montréal, uitgever van Global Research en schrijver van 12 boeken.

Een grote rol spelen hierbij de tests. De huidige standaard test is de RT-PCR (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction) of PCR. Zoals de uitvinder en Nobelprijswinnaar, dr. Kary Mullis zelf waarschuwt, kan deze test het virus als zodanig niet ontdekken, wat door andere deskundigen wordt bevestigd (o. a. door onze dr. Pascal Sacré, die ondertussen ontslagen werd omdat hij de waarheid onthulde). Toch wordt deze test wereldwijd gebruikt wat de angst flink verhoogt met honderdduizenden “gevallen”, “besmettingen” en “positieve tests” maar nauwelijks een zieke, omdat ongeveer 90% van de “positieve tests” vals zijn. Ondertussen worden massa’s gezonde mensen onderworpen aan nutteloze of gevaarlijke maatregelen van quarantaine en behandelingen.

Prof. Chossudovsky schets volgend routeplan. Op 18 oktober 2019 had “Event 201” plaats, gesponsord door Bill Gates en het Wereld Economisch Forum (WEF). Het was een voorbereidende oefening voor het virus, “2019-nCoV” genaamd. Op 7 januari 2020 ontdekken de Chinezen een nieuw virus. Van 20-24 januari komt het WEF in Davos samen met miljardairs en machtige internationale personaliteiten en organisaties, o.a. de directeur generaal van het Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), waarvan Bill Gates de voornaamste sponsor is. Hij kondigt ook de ontwikkeling van een covid 19- vaccin aan. Op 30 januari kondigt het WGO een noodsituatie af omwille van Covid 19 af voor de wereldgezondheid, met valse cijfers terwijl er in werkelijkheid dan slechts 83 “gevallen” zijn in 18 landen, buiten China, dus op een bevolking van 6,4 miljard, [ongehoord, levensgevaarlijk, iedereen de bunker in]! Op 31 januari zijn er 5 “gevallen” in de VS en D. Trump, [geheel gerechtvaardigd], kondigt de stopzetting aan van het luchtverkeer met China. Op 20 februari voert de WGO de angstcampagne op met een fameuze toespraak van dr. Tedros, secretaris generaal. Op 11 maart wordt officieel de “pandemie” uitgeroepen en alle landen (193) aangesloten bij het WGO worden aangemaand zich voor te bereiden op een wereldwijde catastrofe. Ondertussen heeft de angst om covid 19 een grote onrust teweeggebracht op de financiële markt met een spectaculaire daling van de Dow Jones. De machtige financiële organisaties en miljardairs, die deze financiële crisis konden voorzien, hebben inmiddels gouden zaken gedaan. Om er maar drie te noemen: de 113 miljard dollar van Jeff Bozz (Amazon) groeiden op 3 maanden tijd met 38,7 %, de 98 miljard van Bill Gates (Microsoft) met 11,7 % en de 54,7 miljard van Mark Zuckenberg (Facebook) met 58,6 %. Ondertussen regende het ellende over de wereldfamilie met een economische, sociale en politieke chaos. Van de aangesloten landen bij de VN blokkeerden 190 hun nationale economie. Alleen Wit Rusland, Nicaragua en Zweden weigerden een lockdown.

“Zonder voorgaande in de geschiedenis van de mensheid worden de sektoren van de wereldeconomie in vele landen bijna gelijktijdig ontwricht. Kleine en middel grote ondernemingen gaan noodgedwongen failliet. Werkeloosheid en armoede stijgen dramatisch. In bepaalde landen breekt hongersnood uit. De sociale gevolgen van deze maatregelen zijn verwoestend. De weerslag van deze maatregelen op de gezondheid (met dood en ziekte) met daarbij de ontwrichting van de nationale gezondheidszorg overtreft ver het gevaar van covid 19” (Prof M. Chossudovsky, 5 november 2020. www.mondialisation.ca/la-feuille-de-route-de-la-covid-19-vers-unchaos-economique-mondial-et-une-destruction-de-la-societe/5650595

Volgens prof Chossudovsky heeft het “financieel etablissement” in september-oktober 2020 de regeringen gevraagd een tweede programma van faillissementen te organiseren onder voorwendsel van een stijging van positieve tests. Tegelijk namen regeringen nog meer totalitaire maatregelen. Ondernemingen die tot heden nog rechtgebleven waren, kregen hierdoor de definitieve doodsteek zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen en de toeristische sector.

“Wat op het spel staat is zonder voorgaande: het is een neoliberaal programma op wereldschaal, geleid door corrupte regeringen in naam van de financiële grootmachten. Het gezond verstand zegt ons dat het afsluiten van de wereldeconomie het leven van de mensen vernietigt. De angstcampagne verstoren is de eerste stap naar de omkering van deze trend” (ibidem).

P.S. Prof. M. Chossudovsky beweert dat de vernietigende maatregelen die nu op de volken drukken, eigenlijk het werk zijn van het grootkapitaal dat daarvoor “corrupte regeringen” gebruikt. Hierbij zullen velen denken aan andere landen dan de Europese democratieën. Edoch, in ‘Tegenstroom’ vind je een onderzoek onder de titel “Wiens brood men eet…” waaruit blijkt dat de meesten van hen die in de huidige Belgische regering het beleid bepalen, flink betaald worden door Bill Gates Foundation. Laten we niet blind zijn! http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index67.html

Bron: E-mailcontact pater Daniel