Foetale cellijnen

Standaard

Enkele voorbeelden van menselijke foetale cellijnen die gebruikt worden in de farmaceutische industrie:

WI-38 werd ontwikkeld in 1964, waarbij het longweefsel van een 3 maanden oude meisjesbaby werd geoogst. WI = Wistar Insitute, 38 = de 38ste baby die voor het tot op vandaag onderhouden van deze cellijn werd gebruikt. Deze cellijn is het groeimedium voor het rubellavirus RA273 dat in het rubellavaccin of het BMR (bof, mazelen, rubella) vaccin wordt gebruikt.

MRC-5 werd ontwikkeld in 1970 van het longweefsel van een 14-weken oud jongetje. Werd geïntroduceerd in Groot Britannië door de Medische Onderzoeksraad.

HEK-293 werd ontwikkeld van niercellen van een in Nederland geaborteerde meisjesbaby in 1973. Deze cellen werden genetisch bewerkt en gecombineerd met een adenovirus. 293 is het nummer van het experiment.

WALVAX2 werd recent ontwikkeld via het longweefsel van een 3 maanden oude meisjesbaby, om de huidige MRC-5 en WI-38 te vervangen. Om deze cellijn te ontwikkelen waren in totaal 9 foetussen nodig.

Om deze cellijnen te bekomen, moesten ‘wetenschappers’ aanwezig zijn op het moment van de abortus (de moord) om 96% van de cellen te behouden; het nog levende weefsel moest binnen 5 minuten na de abortus kunnen bewaard worden, want met dode cellen is men uiteraard niets (getuigenis van Dr. C. Ward Kischer). Uiteindelijk zijn er voor al die cellijnen nog veel meer kinderen moeten sterven, zodat hun weefsels konden geoogst worden om die bestaande cellijnen in stand te houden en te verbeteren.

Het ‘coronavaccin’

Naast de mogelijke vele gevaren van de hals over kop ontwikkelde vaccins die nog nooit eerder gebruikt werden bij mensen, bestaat er ook de mogelijkheid dat het vaccin dat men u wil inspuiten ontwikkeld werd met behulp van foetaal celweefsel.

De coronavaccins die ontwikkeld worden door Moderna, Oxford Universiteit/AstraZeneca, CanSino Biologics/Peking Instituut voor Biotechnologie en Inovio Farma gebruiken een menselijke foetale niercellijn die HEK-293 genoemd wordt. Het vaccin dat in België en Nederland zal worden toegediend is dat van AstraZeneca.

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson&Johnson gebruikt de menselijke foetale cellijn PER.C6 om hun coronavaccin te ontwikkelen. Het celmateriaal voor PER.C6 werd afgezonderd van het weefsel van de retina van een 18-weken oude jongetjesfoetus die in Nederland in 1985 werd geaborteerd, en in 1995 in een labo in een foetale cellijn werd ontwikkeld.

Lees hier verder: www.cruxavespesunica.org