Afscheid pastoor Geudens in Afferden

Standaard

Op dinsdag 26 januari kreeg het kerkbestuur te horen dat pastoor Geudens op 31 januari zijn laatste H. Mis in Afferden zou opdragen. Het was te laat om alle parochianen hiervan op de hoogte te brengen. De H. Mis werd echter toch door de dertig toegestane mensen bezocht en na afloop van de Mis en een woordje van het kerkbestuur, werden de aanwezigen, op gepaste afstand en onder het genot van een kopje koffie, in de gelegenheid gesteld om met een elleboogknikje afscheid te nemen van pastoor Geudens.

Het afscheidswoordje, waarin alle parochianen zich kunnen herkennen, zullen wij hierbij toevoegen.

Beste pastoor Geudens,

In oktober 2019 kregen wij van het bisdom het bericht dat er een tijdelijke vervanger voor pastoor Reijnen benoemd was; pastoor Jack Geudens. Het zou echter maar voor een periode van hoogstens 4 tot 5 maanden zijn.

Meneer pastoor, ik herinner me nog uw 1e mis op een zaterdagavond in de Maria Kapel. De kapel was mooi bezet. Deze kerkdienst was heel anders dan dat wij in Afferden gewend waren. Veel opener, persoonlijker, meer tot de mensen gericht. Er was geen koor aanwezig; dus u zong zelf. Na afloop begeleidde u de bezoekers met een praatje en ook ter kennismaking naar de uitgang.

Dit heeft iedereen erg aangesproken.  De 4 tot 5 maanden zijn inmiddels 15 maanden geworden. De mensen in ons dorp hebben u leren kennen als een vriendelijk, innemend persoon, humoristisch, bescheiden, en toch wel wetende wat u wilt. Geïnteresseerd in het wel en wee van het dorp en haar bewoners; hierbij denk ik nog met veel genoegen terug aan de carnavalsperiode vorig jaar met het bezoek aan de prins en zijn ouders en ook de kerkdienst voor de prins; kortom iemand die we graag als pastoor in onze parochie zouden behouden. In Heijen en Siebengewald denken ze er ook zo over.

Echter,  het hing al in de lucht, op vrijdag 15 januari jl. kreeg het kerkbestuur de mededeling van de deken van Venray dat per 1 februari uw taken overgenomen worden door kapelaan Kessels uit Gennep en de onlangs benoemde pastoor Miedema uit Mook, in afwachting van de benoeming van een nieuwe pastoor, hoogstwaarschijnlijk in de zomermaanden.

In Sittard, zo is de boodschap,  waar u thans ook werkzaam bent, worden uw taken flink uitgebreid.

Pastoor Geudens  wij willen u hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking gedurende de periode hier in Afferden. Wij hadden u graag als pastoor behouden voor ons dorp.

De kerkbezoekers waren altijd benieuwd op welke originele wijze u weer kleur aan de kerkviering zou gaan geven.

Wij wensen u in de toekomst veel goeds en een goede gezondheid toe. Wij hopen u in de toekomst nog vaak te mogen begroeten in ons dorp; u bent van harte welkom.

Het gaat u goed.

Wim Bendermacher

Bron: Afferden-limburg.nl