Pastoor neemt afscheid van Siebengewald

Standaard

Siebengewald | Afgelopen zaterdagavond 30 januari 2021 heeft de parochie Sint Joseph in Siebengewald afscheid genomen van pastoor Jack Geudens. Gedurende 15 maanden hebben de parochianen een goede band op kunnen bouwen met de waarnemend pastoor en zij vinden het dan ook spijtig dat hij nu alweer moet gaan. 

“Van begin af aan wisten we dat pastoor Geudens een tijdelijke aanstelling had totdat er een nieuwe pastoor benoemd zou worden in deze regio. Dit proces is overigens nog steeds niet afgerond”, zo laat de koster van de parochie, Henk Weerts ons weten.

Namens de parochie en het kerkbestuur werd hem na de Heilige Mis een passend cadeau aangeboden in de vorm van een “Bessembiender” wat goed in de smaak viel. Vervolgens nam de scheidend pastoor het woord waarin hij memoreerde dat hij zich steeds erg goed had thuis gevoeld in Siebengewald.

“Wij wensen dan ook dat hij in Sittard, waarvan hij elk weekend vandaan moest komen, weer snel zijn plek gevonden zal krijgen”, aldus koster Weerts.

Fred Fransen, Maasduinencentraal.nl

Beste pastoor Geudens,

Namens het parochie bestuur wil ik graag een woord van dank aan u richten.

Na het afscheid van pastoor Reijnen in 2019 bent u voor de parochies Heijen, Afferden en Siebengewald in dienst getreden als vervanger voor alleen de weekenden, inmiddels 15 maanden geleden.

Voor onze parochie in Siebengewald kijken we terug op een prettige samenwerking met u. In u hebben we een mens en pastoor leren kennen; integer, een man die mensen verbindt. Een echte verbinder, een herder met oprechte interesse in de mensen en de gemeenschap. Waar de aandacht ook uitgaat naar de minder goed bedeelden van de maatschappij; in de breedste zin van het woord. Begaan met een ieder die op uw pad kwam.

Een kwaliteitsbewaker; ook in de moderne tijd waar samen kerk zijn, sterk aan verandering onderhevig is. En waar u steeds weer mensen aan het denken kan zetten over het leven en het geloof. Ook in een tijd waar Corona ons nog steeds in zijn macht heeft en geen echte ruimte is voor contact aan de keukentafel.

Wij willen u graag iets aanbieden wat gemaakt is in uw parochie in Siebengewald. Een Bessembiender; een borrel genoemd naar een ijverige man die door met ijver te werken, de berkentakken, in uw geval de parochie, bij elkaar wist te houden.

Met een warm hart wensen wij u alle goeds toe voor nu en in de toekomst.

Namens het parochiebestuur Siebengewald,

Marcel Schut