Profetieën en Openbaringen van de H. Birgitta van Zweden

Standaard

Informatie over de Heilige Birgitta

De Heilige Birgitta van Zweden (†1373) werd reeds minder dan twin­tig jaar na haar dood door Paus Bonifatius IX heilig verklaard, wat door Paus Marti­nus V in 1415 bevestigd werd, ten tijde van het Concilie van Con­stan­tinopel.

Aan de openbaringen werd al snel een uitzonderlijk hoge mate van authenticiteit, autoriteit en be­lang­rijkheid toegekend. Paus Gregorius XI (1370-1378) beaamde en be­ves­tigde ze en heeft er een zeer positief oor­deel over uitgesproken. Zo deed ook Boni­fa­tius IX (1389-1404) in het pauselijke document “Ab origine mundi”. Later werden ze ter bestudering aan het Con­cilie van Constantinopel (1414-1418) voorgelegd en nogmaals aan het Concilie van Basel (1431-1449). Beide oordeelden dat ze in over­eenstemming waren met het Katholieke geloof. Een menigte hoog aan­geschreven theologen hebben de openbaringen sterk aanbevolen, waar­onder Kardinaal Juan de Torquemada (1388-1468) en Jean Gerson (1363-1429), die kanselier was van de universiteit van Parijs, die beiden uit­blinkten door hun theologie.

God zegene u bij het lezen van deze hier voor u liggende open­ba­ringen.

Ga daarvoor naar https://verdrukking.tips/profetieen-en-openbaringen-van-de-heilige-birgitta-van-zweden