Over corona en vaccins — het standpunt van Pro Vita

Standaard

In ons vorig artikel (zie hier) hebben we een overzicht gegeven van de producenten van covid-19 vaccins die al dan niet gebruik maken van cellijnen van geaborteerde foetussen in één of meer van de stadia: ontwikkelingsfase, productiefase, en testfase, zonder hierover veel uit te weiden. Een aantal lezers vragen ons wat meer duidelijkheid over de visie van Pro Vita.

De realiteit is niet dat er willekeurig uit een of andere geaborteerde foetus ‘toevallig’ een aantal cellen verwijderd worden, om daarna gebruikt te worden in een of meer van de hierboven genoemde stadia. Het afnemen van die cellen wordt grondig voorbereid nog voor de abortus plaatsvindt, en gebeurt terwijl de foetus nog leeft, of ten laatste onmiddellijk na het overlijden. (Dat is ook de reden waarom foetussen van miskramen niet in aanmerking komen.) Met andere woorden: het vermoorden van een mens wordt grondig voorbereid met als doel cellen te oogsten die dan gebruikt kunnen worden als productiemateriaal in een van de ontwikkelingsstadia van commerciële vaccins. Niet één, maar tientallen foetussen worden op deze manier ‘gemanipuleerd’ De cellijnen die het best scoren worden verder gebruikt wordt.

Produkten gebruiken of consumeren die op een of andere manier gelinkt zijn met abortus provocatus, betekent het stilzwijgend aanvaarden van abortus en het erkennen dat abortus toch in bepaalde gevallen ‘gerechtvaardigd’ is. Voor Pro Vita geldt hieromtrent echter een nultolerantie: het is en blijft moreel totaal onaanvaardbaar gebruik te maken van onethische vaccins of van producten die in hun productieproces delen gebruiken van ongeboren mensen die met dit doel (in dit geval beschikbaar komen van cellen) vermoord werden. Weigeren dergelijke produkten te gebruiken is het enige doeltreffende signaal om de producenten er van te overtuigen dat ze deze produkten niet moeten maken. 

Maandelijks informatieblad Pro Vita: zie afbeelding hierboven