Interview op Radio Maria over Rachel’s Vineyard

Standaard

“Rachel schreit om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn. Dit zegt Jahwe: Houd op met schreien, droog uw tranen. Er is uitkomst voor uw lijden – godsspraak van Jahwe -: uw kinderen keren terug uit het land van de vijand. Er is hoop voor de toekomst: ze komen terug naar hun eigen land.” Jeremia 31, 15-17

Rachel’s Vineyard (Rachels Wijngaard) biedt specifiek voor vrouwen na een abortus hulp aan met hun retraites. In een kleine retraite-setting worden zij door een team van getrainde begeleiders (bestaande o.a. uit: een ‘Vineyard’ mentor/counseler, een ervaringsdeskundige én een priester) geholpen deze traumatische gebeurtenis(sen) te verwerken. Rachel’s Vineyard is een veilige plek om je leven te vernieuwen en opnieuw op te bouwen na het trauma van abortus. De genezingsweekenden bieden een ondersteunende, vertrouwelijke en niet-veroordelende omgeving waar vrouwen (als ook mannen) de pijnlijke post-abortieve emoties kunnen verwerken.

Bij Radio Maria meer hoort u meer over deze retraites in het programma ‘Aan tafel met’. Yvonne spreekt daarin met zuster Sterre, een betrokken Blauwe zuster bij dit project. Zuster Sterre raakt de kern wanneer ze afsluit met: ”Als je in een moeras vast komt te zitten is Jezus de enige die je eruit kan halen.”

Interview:

Theresa Karminski Burke, Ph.D., startte de eerste therapeutische hulpgroepen voor post-abortieve vrouwen in 1986 nadat ze Het ‘Center for Post Abortion Healing’ had opgericht. In 1994 werd een eerste handboek uitgegeven: Rachel’s Vineyard. Zij heeft in de VS en in verschillende andere landen lezingen gegeven en professionals getraind over het onderwerp Post Abortus Genezing.  Er worden ook trainingen gegeven aan retraiteteams over de methode en het verwerkingsproces. Het Rachel’s Vineyard genezingsmodel wordt gebruikt door professionals in de geestelijke gezondheidszorg, door post-abortus hulpverleningsteams, zwangerschapshulpdiensten, pastorale diensten en op geloof gebaseerde hulpverleningsprogramma’s.

Voor meer informatie over Rachel’s Vineyard: rachelsvineyardnederland.com