Z.E.H. Luc Vanstraelen: Apostelharten om Mijn liefde te bezingen en te verkondigen

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Apostelharten om Mijn liefde te bezingenen te verkondigen

Door Z.E.H. Luc Vanstraelen

Op 30 mei 1979 zegt Jezus tegen Marguerite:

“leder mens is een deel — kleinof groot — van Mijn mystiek lichaam.Alle delen ervan zijn onderling verbonden om één geheel te vormen.De hooggeplaatste leden gehoorzamen evenzeer als de ondergeschikten aan hetzelfde beginsel; de heiligeGeest die hen verenigt!”

Het ‘mystieke lichaam van Christus’ iseen uitdrukking die ons welbekend inde oren klinkt. Maar vanwaar komt deze uitdrukking? Wat betekent ‘mystiek’? Wie of wat is dat lichaam? Veel gelovigen denken dat de uitdrukking ‘mystieke lichaam’ van Sint Paulus komt. Maar hierin vergissen zij zich. Wanneer hij het heeft over de afzonderlijke leden van de Kerk die samen één geheel vormen spreekt sint Paulus wel over een lichaam. Niemand is minder waardig dan de andere. Alle mensen, alle leden vormen samen één geheel zoals de ledematen van een mens samen één lichaam vormen…

View original post 3.385 woorden meer