Pater Daniel: De covid 19 vaccins zijn dodelijk! 

Standaard

Nieuwsbrief XVI.26, 25 juni 2021

Goede Vrienden,

De covid 19 vaccins zijn dodelijk!  De wereldwijde genocide door deze massale vaccinatie moet onmiddellijk stoppen!

Wij zijn niet bevoegd om met de juiste wetenschappelijke bewoordingen de verantwoording hiervan deskundig toe te lichten.   Tientallen, ja honderden wetenschappers uit verschillende landen kunnen dit wel. En ze doen het ook.  Al maanden lang, week na week, hebben we hun artikels, studies en video’s vermeld onder En dit nog. Hun waarschuwingen worden brutaal uit de mainstream media geweerd of onmiddellijk verwijderd.Ook in ons land werden alle wetenschappers die waarschuwden de mond gesnoerd of weggehoond: topexpert Geert Vanden Bossche, dr. Pascal Sacré, Sam Brokken…Wij kunnen echter, zoals ieder normaal mens, hun noodkreten goed begrijpen. De covid 19 vaccins zijn geen echte vaccins, het zijn genetische experimenten met geheel nieuwe ingrediënten. Bij vroegere gelijkaardige experimenten met dieren, stierven alle dieren. Nu worden dierproeven eenvoudigweg overgeslagen en de mensen zelf rechtstreeks ingespoten als proefdieren. De werkelijke proefperiode loopt nog tot 2023. Ze mogen dus niet als “veilig” en “werkzaam” bestempeld worden. Integendeel. Niemand kent de gevolgen op korte en op lange termijn. Ontelbare onafhankelijke wetenschappers waarschuwen ons dat in deze covid 19 vaccins, gevaarlijke giftige producten zitten, die ons immuunsysteem ontregelen waardoor wij zelf nog ergere besmettingen kunnen ontwikkelen en waartegen we ons niet meer kunnen verdedigen. De covid 19 vaccins veroorzaken zelf deze varianten. De feiten schijnen het ook te bewijzen. Aan de lopende band sterven mensen ten gevolge van deze inentingen of worden zwaar ziek (zie En dit nog van deze week). Bovendien verwachten vele wetenschappers dat de golf van verwoestende ziektes nog moet komen.  Normaal zou de massavaccinatie allang onmiddellijk moeten gestopt zijn. Onzichtbare machten zorgen er echter voor dat politici en media een versnelling hoger schakelen en oproepen om iedereen, ook kinderen (!?) te vaccineren.  Deze massale vaccinatie is roekeloos en onverantwoord. En de farmaceutische producenten hoeven alleen maar de miljarden dollars winst op te strijken, ze zijn totaal vrij van iedere schadeclaim. Daarvoor moeten de landen zelf met het belastinggeld van de burgers opdraaien. De Finse parlementariër,  Ano Turtiainen  zegt dat zijn regering zich schuldig maakt aan de moord op eigen volk, indien ze verder gaat met het fabeltje te verspreiden dat de covid 19 vaccins  veilig zijn. Hetzelfde geldt echter voor alle andere landen.  En het verloopt precies zoals ze voorspeld hadden. Wanneer de verwoestingen van de covid 19 vaccins openbaar worden, zal de schuld daarvan niet gegeven worden aan het vaccin maar aan hen die nog niet gevaccineerd zijn, zodat de genocide op wereldvlak nog sneller doorgevoerd kan worden. In het woonzorgcentrum van Nijvel werd 95% volledige vaccinatie gerealiseerd en alle 119 inwoners waren gevaccineerd. De helft hiervan wordt na de vaccinatie besmet en 12 mensen sterven! Een nuchtere waarnemer zou logisch besluiten: deze ‘vaccins’ beschermen blijkbaar helemaal niet en ze zijn zelfs dodelijk. Lees welke zeemzoete commentaar hierop wordt gegeven: het gaat om fragiele mensen, het is vreemd, het is een geïsoleerd geval, 95 % bescherming betekent nog geen 100 %… en onmiddellijk wordt opgeroepen om zo vlug mogelijk iedereen, ook de jongeren te vaccineren (https://vrtnws.be/p.8eo9B1YGp)Is hier niemand meer bij zijn verstand? Waarom mag een van de zovele onafhankelijke experts met wereldfaam niet uitleggen dat de ziekte en de dood in de covid 19 vaccins zelf zitten? De “gezondheidsdouches” van de nazi’s waren gaskamers en bleven beperkt tot Europa. De “reddende prik” van de covid 19 vaccins is dodelijk voor de hele mensheid. We zijn in de greep van een elite die als een satanisch wereldbestuur ons een eugenetisch programma oplegt om de volgens hen te talrijke wereldbevolking drastisch te verminderen. Hoeveel mensen moeten er nog zwaar ziek worden en sterven voordat deze waanzin stopt?

*

Is er enig positief uitzicht?

Het probleem ligt niet bij een tekort aan rationeel maar aan spiritueel inzicht.   Vele mensen kunnen niet geloven in het bestaan van de duivel en satanische machten, ook al leven ze dagelijks in een hel.

Verder beseffen wedat vele mensen, ook al willen ze geen vaccin, zich tenslotte toch laten vaccineren omdat ze moegestreden zijn en anders door vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen radicaal worden uitgestoten en er de grootste vetes ontstaan, afgezien nog van het feit dat hun leven totaal onmogelijk gemaakt wordt.   Een echtpaar laat weten dat ze overtuigd zijn een kleinkind verloren te hebben bij een zwangere schoondochter, die gevaccineerd werd, maar dat ze er niet over kunnen spreken. We beseffen ook dat we in Syrië leven in een land met de grootste beperkingen en voortschrijdende armoede maar met een vrijheid en harmonieuze samenleving waarvan men in België niet eens kan dromen. Voor wie kan verhuizen is het de moeite waard dit te overwegen. In de plaats van geïnterneerd te worden in een heropvoedingskamp, kun je beter trachten naar hier of elders te verhuizen om in een gemeenschap van vrije mensen te leven.

Tenslotte blijft er altijd hoop dat echte wetenschappers een of andere therapie zullen vinden voor hen die gevaccineerd zijn en het overleefden. Niet onmiddellijk, maar nadat de proefperiode in 2023 afgelopen is en er meer zicht is op de ravage die deze “vaccinaties” hebben aangericht.

*

De meer bezielende, geestelijke meditatie die we aanvankelijk voor nu wilden geven, krijg je volgende week. De commentaar op het gebeuren in Nijvel was de druppel die onze emmer deed overlopen, waaruit bovenstaande spontane schreeuw ontstaan is.

*

In een Schokkend getuigenis wordt het ware gelaat getoond van het coronagebeuren:  

Een schokkend getuigenis

Een joodse vrouw, Vera Sharov, die de Holocaust overleefde, getuigt voor R. Fuellmich in het kader van het Neurenberg 2 proces. Ze wijst op vele gelijkenissen tussen hetgeen ze toen beleefde en wat ze nu meemaakt. Joden werden toen voorgesteld als de pest voor de bevolking. De onmenselijke verplichtingen van uitsluiting werden beschouwd als noodzakelijke maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, precies zoals nu. De gele ster van toen is nu het mondmasker. De uitsluiting gebeurt nu op grond van al of niet gevaccineerd zijn, allemaal voorgesteld als noodzakelijk voor de gezondheid. De wetenschappelijke protesten worden gesmoord. Wetenschap komt in dienst van de politiek en de politiek is enkel gericht op het uitroeien van mensen, precies zoals nu. Alleen is het nu veel erger. Het programma van uitroeiing van Hitler betrof alleen Europa. Nu gaat het om een wereldwijde genocide. Wanneer de eerste dramatische gevolgen van de covid 19 vaccinatie bekend werden, zou in normale omstandigheden iedere vaccinatie gestopt zijn. Nu wordt een hogere versnelling ingeschakeld om te benadrukken dat ook kinderen (!?) moeten gevaccineerd worden. Het gaat hierbij niet alleen om geld maar ook om macht. Een kleine superrijke elite werd miljarden rijker doordat een massa mensen in de armoede werd geduwd. Ze ziet hoe een hele wereldbevolking onderworpen kan worden aan de meest mensonwaardige dictatuur, en dat werkt voor deze elite blijkbaar als een verslaving. Het eugenetisch programma van de nazi’s werd als een goed geoliede machine doorgevoerd en alle officiële instanties moesten meewerken, precies zoals nu. Medisch personeel en gezagsdragers zorgden er voor dat ontelbare ouderen in de meest onmenselijke, totale isolatie stierven. Ze deden hun plicht om deze bejaarden als dieren te laten creperen, zogenaamd voor de bescherming van de volksgezondheid! Op het einde wijst Vera Sharav nog op het nazi-verleden van Klaus Schwab, vader en zoon, voorzitter en stichter van het Wereld Economisch Forum. In de media werd zijn verleden vóór 1970 volledig gewist (video van 45’, Engels met Franse vertaling en Franse ondertiteling: https://rumble.com/vhwp3z-holocauste-2.0- linterview-choquante-de-vera-sharav.html). Wie dit getuigenis rustig bekijkt en beluistert en dan nog gelooft in corona, de maatregelen en de massa vaccinatie als dienst aan de volksgezondheid, is een verstokte naïeveling of… medeplichtige crimineel.

P. Daniel