Kan de wereldfamilie zich verzoenen zonder bloedige mensenoffers?

Standaard

Pater Daniel: Nieuwsbrief XVII.12, 18 maart 2022

Oekraïne blijkt een steeds groter wereldconflict te worden. De overgrote westerse media en politici blijven in hun wit-zwart visie olie op het vuur gooien door alle schuld aan Poetin en Rusland te geven, hun eigen oorlogsopbouw, haatcampagnes en onwil tot broederlijke dialoog en samenwerking te negeren. Er is nooit enige algemene verontwaardiging geweest over de NAVO, die eigenlijk na de ontbinding van het Warschau pakt ook ontbonden had moeten worden. Geen verontwaardiging over de tientallen illegale oorlogen met miljoenen doden, gewonden, vernielde landen, de eindeloze vluchtelingenstroom, bittere armoede en ellende. Ook nu niet, al vallen er iedere dag lijken uit de kast in Oekraïne. Dat er laboratoria in Oekraïne zouden zijn voor biologische en chemische oorlogsvoering was volgens Victoria Nuland, de Amerikaanse ondersecretaris voor Oekraïne, pure Russische desinformatie. Achteraf bleek dat er niet alleen een dertigtal laboratoria zijn onder VS-leiding maar dat er ook onderzoek gedaan wordt naar het DNA van de Russen. Rusland en China hebben een zitting gevraagd van de VN-veiligheidsraad. 

Ondertussen wordt de haat in het westen verder opgevoerd.

Wapens en soldaten stromen naar Oekraïne en de Amerikaanse wapenbazen doen nogmaals gouden zaken. Vrede, onderhandelingen, wederzijds begrip, samenwerking zijn voor de westerse haviken verloren moeite en brengen niets op. En de door hen geleide media zorgen voor een grondig misleide openbare opinie. Ze zetten een massa mensen in beweging die ze als gewillige slaven voor hun eigen belangen gebruiken.

En wie zijn de slachtoffers?

Vooreerst het Oekraïense volk, dat door het westen corrupte leiders kreeg opgelegd, die weigerden het volk zijn onafhankelijkheid en neutraliteit te geven om zichzelf te ontwikkelen. Ze zorgden ervoor dat neonazi’s alle vrijheid kregen om hun misdaden tegen de Russische bevolking (Oost-Oekraïne) met steun van de regering, van VS en NAVO op te voeren en Rusland uit te dagen. Het was wellicht de onmiddellijke aanleiding voor Rusland om zijn bevolking te hulp te komen. Het volgende slachtoffer is het Russische volk. In het westen was er al een haat gekweekt tegen Rusland. Nu is het op extreme wijze gedemoniseerd, geïsoleerd en gesanctioneerd. Vervolgens zullen de Europese volken zelf slachtoffer worden van de weerslag die hun eigen monstersancties zullen meebrengen. Hun afhankelijkheid van de VS en de NAVO zal nog groter worden. Het monster van de NAVO-oorlogsmachine zal zonder moeite nog kunnen groeien. Het Russische volk heeft in zijn geschiedenis getoond dat het in staat is grote offers te brengen. Het is ook een zeer groot land met enorme mogelijkheden (in uitgestrektheid ongeveer zo groot als de VS en China samen!) Bovendien hebben Rusland, China en een aantal anderen landen al concrete stappen gezet om zich los te maken van de heerschappij van de Amerikaanse dollar. Het zal de wereld in twee verdelen. En wie zijn de eigenlijke aanstokers achter de schermen? De “Deep State” (de Amerikaanse wapenbazen, de CIA, de Cabal, Rothschilds, London City…?) Zij hebben al jaren hun agressieve houding tegenover Rusland zo hoog opgevoerd dat Rusland niet anders meer kan dan zich militair verdedigen. Ze hoeven zelf niet één soldaat te sturen en zitten veilige op duizenden kilometers aan de andere kant van de Atlantische oceaan, terwijl hun wapenindustrie floreert en Rusland én Europa verzwakken.

Conflicten tussen volken eindigen met een oorlog van overwinnaars tegen overwonnenen en dit legt zelf weer de kiem voor een volgend conflict. Is er iets veranderd in de geschiedenis van de mensheid? De jaloezie, haat, hebzucht, heerszucht in het hart van de mensen is gebleven, de vernietigingsmogelijkheden zijn enorm toegenomen. Wanneer een man met een knots in de oertijd een andere man doodde was dit gruwelijk. Wanneer nu atoomwapens worden ingezet zullen honderdduizenden een nog gruwelijkere dood sterven. Gelukkig zij die eerst omkomen!

We beleven een strijd op leven en dood om de wereldoverheersing.

Na de ineenstorting van de voormalige Sovjetunie, leefden de VS in een duivelse euforie. Tegen hun eigen beloften en tegen de wettige veiligheidsnormen in hebben ze daarna het ene land na het andere van en rond Rusland ingepalmd, terwijl ze de rijkdommen van Rusland zelf onder president Jeltsin vrij konden plunderen. Poetin heeft Rusland weer opgebouwd tot grote woede van de Deep State, die zijn aanvallen fel heeft opgevoerd. Als bekroning hebben ze de hand gelegd op Oekraïne, historisch en religieus de wieg van Rusland! Het werd een corrupt land, geregeerd door neonazi’s. Alles was klaar om van hieruit Rusland helemaal te ontmantelen, wat onveranderd het doel van de hele VS buitenlandse politiek was en is gebleven. De inval in Oekraïne heeft hier een stokje voor gestoken.

Menselijke samenlevingen blijven van zichzelf uit bloeddorstig.

Er zijn vele heiligen en helden, bekenden en onbekenden. Er zijn inmiddels ook vele initiatieven van edelmoedige hulpverlening. Toch schijnt de mensenfamilie van zichzelf uit niet tot vrede te kunnen komen zonder mensenoffers. Er komt pas even rust na de zoveelste verschrikkelijke oorlog. De gevechten staken en onderhandelen is een eerste stap. Zonder ommekeer van hart brengen echter ook onderhandelingen geen oplossing. Het westen moet aanbidden wat het nu aan het verbranden is en verbranden wat het nu aanbidt. En deze ommekeer schijnt niet mogelijk te zijn met louter menselijke middelen van dialoog, economische en maatschappelijke afspraken.

We beleven een geestelijke strijd.

Satan is de meester van deze wereld. Om hem te verslaan is Jezus Christus gekomen.  Het christelijk geloof heeft de westerse beschaving groot en welvarend gemaakt. Zonder een terugkeer naar de liefde van Jezus Christus is er voor niemand hoop. “Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar… Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus” (1 Johannes 3, 15v). En juist dit wordt door het westen nu algemeen verworpen.

******

Over de zucht naar wereldoverheersing van het westen en de 40 Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen die 4,5 miljard mensen vertegenwoordigen en heimelijk wensen dat Rusland deze krachttoer wint: “Zij hebben de roofzucht, de gulzigheid en het cynisme leren kennen van het westen, dat hen  sinds eeuwen onderdrukt, in naam van de beschaving, de democratie en de rechten van de mens, maar dat het tegendeel doet wanneer zijn  belangen in  het spel zijn (Guy Mettan, 15 maart 2022: https://www.mondialisation.ca/les-causes-profondes-de-la-guerre-en-ukraine/5666302O).  

Het bestaan in Oekraïne van de laboratoria voor biologische oorlogsvoering, eerst met klem door de VS ontkend, later toegegeven is niets minder dan een nachtmerrie. Irak werd door de VS en bondgenoten vernietigd omdat het zogenaamd massavernietigingswapens had, wat een leugen was. Hier zou het wel eens werkelijkheid kunnen  zijn (Ron Unz, 13 maart 20232 https://www.mondialisation.ca/lukraine-et-les-theories-du-complot-sur-la-guerre-biologique/5666277; https://www.golfbrekers.be/who-wil-vernietiging-van-onbestaande-bio-wapens/; https://www.golfbrekers.be/ook-china-is-geinteresseerd-in-de-niet-bestaande-bio-wapens-in-oekraine/)

De officiële Oekraïense TV Canal 24 roept openlijk op om de Russische vrouwen en kinderen te vermoorden om het Russische volk uit te roeien met een uitdrukkelijke verwijzing naar Adolf Eichman: https://www.voltairenet.org/article216120.html

Naftali Bennett, eerste minister van Israël heeft in een telefonisch gesprek Volodymyr Zelensky van Oekraïne aangeraden zich over te geven, de voorwaarden van Rusland te aanvaarden, tenminste alle monumenten in Oekraïne die de nazi-collaborateur Stephan Bandera verheerlijken, te vernietigen! Israël wordt voor het eerst in zijn geschiedenis geconfronteerd met de ruwe werkelijkheid dat zijn grote beschermer, de VS, openlijk de Oekraïense neonazi’s steunt: https://www.voltairenet.org/article216041.html