Dodenherdenking 2022

Standaard

Dodenherdenking vandaag 4 mei en de viering van 77 jaar bevrijding morgen 5 mei 2022.

Vanavond bij deze dodenherdenking komen we samen om de gevallenen en zovele slachtoffers te herdenken die omkwamen en zo slachtoffer werden van het oorlogsgeweld.

Het oorlogsgebeuren van 77 jaar geleden, biedt mensen van nu kansen om zich bewust te worden van het gevaar die er in élke tijd schuilt; dat mensen tegenover elkaar kunnen komen te staan; in onze tijd van heel dichtbij Rusland en Oekraïne.

We moeten nooit denken dat na 77 jaar alles al is opgeschreven, en dat schrijven en herinneren een bezigheid is van enkelen. Houden we die mannen en vrouwen voor ogen, uit ons eigen dorp en stad, uit ons Nederland, die slachtoffer werden van oorlogsgeweld. Dat kan ons wakker schudden om te beseffen dat vrede een zaak is waar we ons allemaal voor moeten blijven inzetten.

De gesneuvelden en de slachtoffers van het oorlogsgeweld uit ons eigen dorp en land, die we vandaag gedenken, geven we een eigen gezicht en een verhaal, wat alle onverschilligheid wegneemt. Het gaat immers over mensen uit onze straat; uit onze families; uit onze wijk. Eigenlijk zouden we allemaal de verhalen van de gesneuvelden wier namen geschreven staan op het oorlogsmonument hier (Y…) moeten kennen.

Het zijn verhalen over mensen van vlees en bloed.

Wanneer de verhalen van de mensen van toen duidelijk spreken, zullen wij allen ertoe aangezet worden om elke vorm van geweld en oorlog te laten zwijgen. De verhalen van de mensen van toen, zal elk ertoe aanzetten om zich in te zetten voor vrede.

Spreken we de hoop uit dat zoiets niet meer gebeurt. Bidden wij voor de gesneuvelden en slachtoffers van het geweld van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Bidden wij samen het onze Vader: ‘Onze Vader’.