Van de godin van de ‘rede’ (de verlichting) en de ‘vrijheid’ (postmodernisme) naar werelddictatuur

Standaard

De illusie van de “godin van de vrijheid”

Velen noemen onnadenkend de “Verlichting” nog steeds een grote vooruitgang in de geschiedenis. Steeds meer historici willen deze evolutie tot haar ware aard terugbrengen als een tijd van diepe duisternis met gruwelijke broedermoorden en een ongekende verwoesting van het hele Europese culturele erfgoed.  Gelijkheid jawel. De guillotine hakte vele mensen op bloedige wijze “gelijk”. Altaar en troon werden omvergeworpen om het christelijk geloof te vervangen door “de rede”. Een maatschappij kan evenwel niet leven zonder geloof. Zonder dat de revolutionairen het zelf beseften, legden ze een nieuw pseudogeloof op, met potsierlijke liturgische riten en processies voor de aanbidding van de “godin van de Rede”. De “verlichting” heeft in feite onze oorsprong afgenomen, ons eennieuwe moraal opgedrongen en van ons ontwortelde wezens gemaakt. De duisternis van onze tijd komt grotendeels voort uit deze “verlichting” (Bertrand VERGELY, Obscures lumières. La révolution interdite, Editions du Cerf, Parijs, 2018).

Al zit de “godin van de Rede” nog hoog op haar troon, een absolute verering krijgt ze niet meer en velen verwachten van haar al lang niet meer hun heil. We hebben op het hoogaltaar een nieuwe zetel geplaatst voor de aanbidding van de “godin van de Vrijheid”. Iedereen is de norm voor zijn eigen leven. Ieder koestert zijn waarheid.  We zijn onze eigen norm geworden. We willen voor god spelen maar we kunnen het niet en vallen meteen al uit onze rol. Toch spelen we door en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen, al wordt de utopie hiervan steeds duidelijker en de verstikkende eenzaamheid steeds zwaarder.

Er zijn gelukkig nog degelijke wetenschappers die in onze tijd de waarheid van de universele waarden verdedigen. Daarvan getuigt d’Encyclopédie sur la sexualité humaine, l’amour et la fécondité, Tequi, 2021. Het is de vertaling van een Italiaans werk, uitgegeven door het Pauslelijk Theologisch Instituut Johannes-Paulus II, Rome. Een boek van 912 bladzijden met 191 artikels van 157 professoren over de waarheid en waardigheid van de menselijke seksualiteit. Het gaat o.m. over de onhoudbare opvattingen van Freud over de seksualiteit, de misvattingen van de gender ideologie (door Gabriele Kuby), over verloving, huwelijk en vruchtbaarheid…  Uitgebreid wordt gehandeld over de grootste schat van de menselijke ecologie: de natuurlijke beheersing van de vruchtbaarheid door de gehuwden zelf. Is er op menselijk valk een grotere vrijheid en een dieper geluk voor man en vrouw in het huwelijk dan het kennen en beheersen van eigen vruchtbaarheid zonder inmenging van buitenaf? Dit wordt verbeten tegengewerkt door de Big Farma, die gehuwden afhankelijk wil maken van haar pillen. De openbare opinie is haar hierin helaas flink meegegaan. Toch zijn er sterke tekens van heropleving. Deze encyclopedie handelt over het ontstaan van de natuurlijke vruchtbaaheidsbeheersing (Petra Frank-Herrmann) en de ontwikkeling ervan in de post-sovjet landen, in Noord-Amerika, in Zuid-Amerika, in Afrika en Azië-Oceanië. Deze encyclopedie bevat verschillende wetenschappelijk degelijk onderbouwde opvattingen die inmiddels in menig Europees land niet eens meer ongestraft in het openbaar mogen verkondigd worden. Wie openlijk beweert dat abortus het onverantwoord doden is van een menselijk wezen kan in moeilijkheden komen. Toch is het de nuchtere waarheid.

Wat lijkt het moeilijk om te erkennen dat een maatschappij gebouwd is op universele vaste waarden. Wat lijkt het moeilijk om Jezus’ eenvoudig Woord te erkennen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. En dit geldt voor iedereen, overal en altijd. Onze “godin van de Vrijheid” van de postmoderne tijd heeft er mee voor gezorgd dat we inmiddels gebukt gaan onder een werelddictatuur zoals nooit voorheen.

Pater Daniel